Cara Membuat Mprc Forex Charts
Cara Membuat Mprc Forex ChartsRangkuman Teknik Trading Preco de Marcacao do MPRC (MPRC) Bab 1Rajah 1 menunjukkan bagaimana untuk melihat Forex Market melalui konsep Pengembala Kambing. Melalui konsep ini, kita melihat Forex Market ini mempunyai beberapa komponen penting yang perlu kita ketahui iaitu Pengembala Kambing, Kandang, Kambing dan satu lagi komponen (ditanda823082308230) yang akan diterangkan di akhir Bab 1 ini. Si Pengembala Kambing merupakan tuan bagi kandang serta kambing-kambing kepunyaannya. Dia inilah yang mengawal setiap kambing-kambing di dalam kandang. Si pengembala ini merupakan seorang yang mempunyai banyak kandang kepunyaannya yang terletak di lereng-lereng bukit. Dari kawasan bawah bukit, hinggalah dipuncak bukit, penuh dengan kandang-kandang kepunyaannya. Dan di bawah jagaannya, terdapat beribu kambing-kambing. Si pengembala mempunyai kuasa penuh terhadap kambing2 tersebut. Si Pengembala akan membawa kambing2nya dari satu kandang ke satu kandang yang lain, dari lereng bukit ke puncak bukit, semua mengikut kemahuannya. Kambing2 ini seperti haiwan yang lain, ada masa i mendengar arahan tuannya dan akan ada masa yang ia akan bertindak di luar kawalan, cuba lari dari kandang yang telah disediakan. Jika berlaku seperti ini, sudah semestinya e pengembala itu akan memasukkan kembali kambing2 tersebut ke dalam kandang itu semula walau dengan apa cara sekalipun. Begitulah kisah si pengembala dan kambing2nya. Di Metatrader 4 (MT4) Servidor Instaforex Europa (MPRC plataforma hanuma menggunakan do servidor ini untuk mengesan kehadiran BP di market), BP akan dikesan melalui tamanho do corpo Candlestick (Open-Close) di Timeframe H1 yang melebihi 30 Pips (29 masih dikira). Oleh itu, jaly ada candelabro seperti ini diH1, makanya ia menunjukkan BP sedang bertindak di market. Info. Lazimnya, BP hanya akan keluar maksima 3 kali sehari pada mercado yang normal. Jika telah ada BP keluar dengan tamanho berganda, sebagai contoh, 60 pips, lazimnya BP hanya akan keluar 2 kali pada hari tu, alasan mudahnya adalah, mereka telah menggunakan kuota pergerakan harian mereka. 30303090 Pips (3 kali BP keluar), ini adalah sama jika 603090 Pips (2 kali BP keluar) Ini hanya teori mudahnya sahaja, perkara lazim yang berlaku, tetapi ia juga boleh berlaku sebaliknya di market. JANGAN TERSINGGUNG PERASAAN DENGAN PERUMPAMAAN KAMBING INI, KERANA ITULAH PERUMPAMAAN MENGGAMBARKAN REALITI YANG SEBENAR YANG BERLAKU DI FOREX MERCADO. BELAJARLAH TERIMA HAKIKAT INI JIKA ANDA INGIN BELAJAR MPRC. Di Metatrader 4 (MT4) Servidor Instaforex Europa (MPRC plataforma Hanuma Menggunakan para servidor ini untuk mengetahui pergerakan Retail Traders di market), RT akan dikesan melalui tamanho do corpo Castical (Open-Close) di Timeframe H1 yang KURANG DARI 29 Pips. Oleh itu, jaly ada candelabro seperti ini di H1, makanya ia menunjukkan ia adalah pergerakan dari RT. Di Forex Market, gama de kandang adalah harga yang telah dikawalselia oleh BP dimana RT hanya boleh bergerak di dalam range tersebut. RT tidak boleh sama sekali bergerak keluar dari kandang tersebut tanpa kebenaran BP. Sekiranya ada RT yang cuba untuk melarikan diri dari kandang tersebut, nescaya BP akan membawa ia kembali ke dalam kandang asal, selagi mana BP tidak membenarkan perpindahan kandang berlaku. Cuba bayangkan kisah si pengembala dan kambing2nya yang telah diceritakan di bahagian atas tadi, bagaimana seorang pengembala mempunyai banyak kandang-kandang di lereng bukit, si pengembala dengan kemahuannya akan memindahkan kambing2nya em satu kandang, ke satu kandang yang lain. Begitulah juga konsepnya di Forex Market , Dimana cuba anda bayangkan chart di MT4 itu adalah lereng bukit, pergerakan naik turun harga ibarat perpindahan kandang yang telah dibujado por BP dari kandang di atas bukit, ke kandang di lereng bukit yang lebih rendah Gambar di atas hanya sebagai contoh untuk memberi gambaran bahawa turun Naik harga di forex mercado adalah ibarat perpindahan kambing-kambing yang dibujos e pengembala, dari satu kandang di kawasan tinggi, ke kandang di kawasan yang lebih renda, dan menghasilkan pergerakan menurun preco di chart MT4, begitulah sebaliknya. Semuanya adalah mengikut kehendak si pengembala. Untuk memudahkan e pengembala mengawal pergerakan beribu-ribu kambing yang terlalu banyak, mereka membuat perancangan dalam membina kandang bagi kambing-kambing ini. Tujuan mereka, agar kambing2 ini sentiasa di dalam kawalan dan bergerak mengikut arahan. Oleh yang sedemikian, mereka membina kandang kecil di dalam kandang yang lebih besar. Ini bermaksud, setiap di dalam kandang yang lebih besar, akan ada beberapa kandang yang lebih kecil di dalamnya. Ini bermakna, pergerakan kambing adalah lebih teratur dan lebih terkawal, mereka tidak akan sama sekali bergerak liar ke luar kawasan kerana terlalu banyak kandang yang telah dibuat. Untuk mereka bergerak dari satu kandang besar ke kandang besar yang lain, mereka perlu melepasi banyak kandang kecil di dalam kandang besar tersebut. Oleh itu, kambing-kambing tidak akan sama sekali mentiroso lebih dari tinha yang ditetapkan. Gambar di atas hanya contoh kasar bagaiman kontan kecil di dalam kandang besar yang telah diterangkan di atas. Pergerakan kambing di dalam kandang BIRU adalah dikawal melalui kandang yang lebih kecil di dalamnya iaitu kandang HITAM. Begitu juga, pergerakan di dalam kandang KUNING adalah dikawal melalui kandang-kandang BIRU yang dibina didalam kandang KUNING tersebut. Bijak kan strategi si pengembala (Big Player) untuk mengawal kambing-kambingnya (Comerciantes de varejo) Seliar mana chatice kambing-kambing itu, sudah pasti tidak akan boleh melebihi tinha yang telah ditetapkan. Di dalam MPRC, kandang-kandang adalah dikesan melalui penggunaanMULTIPLE TIMEFRAMES. Kandang ini merupakan kandang paling besar yang meliputi seluruh kandang-kandang kecil yang dibina di kawasan bukit kepunyaan e pengembala. Kandang ini merupakan kandang yang lebih kecil dari kandang Mensalmente, didalam satu kandang Monthly akan ada beberapa kandang Weekly. Kandang ini merupakan kandang yang lebih kecil dari kandang Semanalmente, didalam satu kandang Semanal akan ada beberapa kandang Daily. Kandang ini merupakan kandang yang lebih kecil dari kandang Daily, di dalam satu kandang Daily akan ada beberapa kandang H4.Info. Kandang H1 juga sebenarnya wujud yang kita kenali sebagai MPRC1, tetapi ia lebih bersifat menor, penggunaan MPRC1 adalah lebih kepada untuk melihat pergerakan kecil di mercado forex, jika untuk trade, adalah lebih kepada scalping. Oleh itu, secara mudahnya untuk pembelajaran awal, kita hanya menggunakan timeframe H1 untuk melihat kehadiran Big Player (BP) dan pergerakan Comerciantes de varejo (RT) di chart MT4, dan bukan sebagai kandang. Syarat UTAMA untuk mengesan kandang-kandang yang dibina oleh si pengembala adalah setiap kandang-kandang perlu mengikut hierarki yang telah ditetapkan seperti berikut. Pada satu-satu masa itu, untuk kita mengesan dimana kandang-kandang yang kambing - kambing sedang berada pada masa itu, i perlulah dikesan mengikut hierarki di atas. Kandang Weekly wajib berada di dalam kandang Mensalmente, kandang Daily wajib berada di dalam kandang Semanalmente, kandang H4 wajib berada di dalam kandang Daily. Gambar di atas menunjukkan bagaimana sekiranya tidak mengikut hierarki yang ditetapkan. Kandang H4 yang bertindih di atas kandang Daily, dan kandang Daily bertindih dengan kandang Weekly. Semasa anda ingin menentukan kandang-kandang terkini dimana kambing-kambing sedang berada, sekiranya terjadi pertindihan seperti di atas ini, makanya kandang - kandang yang anda kesan itu adalah SALAH. Fakeout adalah istilah yang biasa digunakan apabila preco yang sebelumnya dilihat seperti akan breakout dari supportresistance, tapi hanya satu fakeout apabila ia kembali ke dalam supportresistance asal. Anda cuba bayangkan pergerakan preco seperti di atas sama seperti pergerakan preco di chart MT4, lihat ia seperti pergerakan kambing dari satu kandang ke satu kandang yang lain di kawasan lereng bukit tersebut. Seperti di dalam gambar, preco di bawa dari kandang di lereng bukit ke kandang yang berada di atas puncak bukit, dan terjadilah apa yang kita selalu sebutkan 8220UPTREND8221. Kambing melalui kandang yang lebih kecil di dalam kandang yang lebih besar. Semuanya mengikut hierarki yang telah ditetapkan. Kambing-kambing tidak boleh membuat sesuka hati, setiap keputusan untuk pemindahan kambing adalah di tangan e pengembala (BP). Si 82308230823082308230. adalah ibarat Pemerhati bagi Si Pengembala kambing itu. Dan kita di MPRC, kita bukan seperti kambing-kambing kepunyaan si pengembala, kita adalah pemerhati kepada e pengembala. Kita mengetahui setiap strategi si pengembala dalam mengawal kambing-kambingnya. Kita tahu bila e pengembala ingin menukarkan kandang kambing2nya. Kita tahu bila masanya ada kambing2 yang cuba melarikan diri dari kandang, dan kita tahu apa tindakan e pengembala untuk mengatasi keadaan seperti ini. Selalu kita dengar 95 dias Forex Traders adalah gagal, hanya 5 yang berjaya. Anggaplah yang 95 itu adalah ibarat kibing-kambing tersebut, kita kini berada di dalam 5 itu, kerana kita bukan lagi seperti kambing2 di dalam kandang e pengembala, kita ni ibarat musuh dalam selimut e pengembala yang sentiasa tahu dan memerhatikan gerak geri 8220MEREKA8221. InsyaAllah. Nantikan Bab 2 e-book ini untuk penerangan yang lebih detalhe berkenaan Cara Marcacao Preco a Aplikasi MPRC dalam trading yang lebih terperinci. (Tengah kumpul entrada dan kefahaman untuk buat Bab 2 pula) Sekian. Terima kasih. Sebelumnya Anda Melanjutkan Lihat Dulu Hasil Trading Kami8230 Setiap trader tentu memiliki keinginan untuk memiliki sistem trading yang ampuh. Sesuai dengan karakter trading, simples dan memiliki akurasi yang tinggi mungkin adalah sistem trading yang Anda idam - idamkan. Tapi membutuhkan banyak pengorbanan untuk bisa mendapatkan sistema de comercio yang bisa Anda Andalkan. Baik dari segi WAKTU untuk pengujian, dan yang paling berat adalah DANA. Jika itu permasalahan yang Anda alami, saya akan berikan solusinya dengan sistem trading 200 Pips PROFIT por Hari Dengan portofolio kami diatas sebagai buktinya. Kelebihan dari sistema de lucro ini Realistis (200 pips por hari) Mudah Simple Akurasi tinggi Faktanya Tahukah Anda bahwa rata - rata pergerakan mata uang berkisar 1000 - 2000 pips por hari Logiskah jika Anda hanya mengambil 200 pips perhari nya. Atas dasar tersebut, saya melakukan pengujian berbulan - bulan dan akhirnya menemukan sistem yang mudah dan akurat untuk memperoleh 200 pips hari. Berikut yang akan Anda dapatkan dari trading forex ini: 200 Pips PROFIT Per Hari Pengenalan dasar PENTING forex Ebook Sistem Trading 200 Pips LUCRO Per Hari 3 Dicas Sakti Raih Profit dari Non Farm Payrolls AS Sistem Trading GA Dicas Trading Ala Investasi Bonus: Ed Downs - 7 Padroes de Graficos que Consistentemente Ganham Dinheiro, seharga 15.82 cek harga disini Alexander Elder - Venha em minha sala de negociacao, seharga 36.39 cek harga Disney Alexander Elder - Trading For a Living, seharga 45.06 cek harga disini William William - Chaos Theory versi Bahasa Indonesia Joe DiNapoli - A Aplicacao Pratica da Analise de Fibonacci aos Mercados de Investimento, seharga 135.42 cek harga disini John J. Murphy - Analise Tecnica Intermarket, seharga 69.16 cek harga disini Mark Boucher - The Hedge Fund Edge, seharga 66.26 cek harga disini Martin J. Pring - Classic Strategi E para Beat The Markets, seharga 29.95 cek harga disini Robert Fischer - Fibonacci Aplicacoes e Estrategias para Comerciantes, seharga 82.30 cek harga disini Tushar S Chande - Como Desenvolver e Implementar um Sistema de Comercio Vencedor, seharga 54.91 cek harga disini Indikator Suport Ressistance 4X 2010 GANN208 4X 2010 iCOG 03 4X 2010 iCOG 03 4X 2010 WAVE Jadi tunggu, apa lagi. Segera dapatkan sistem ini. Daripada Anda membuang waktu Anda yang berharga dan DANA. Jadi berapa harga paket ini. Seluruh panduan berupa ebook, alem de bonus-bonusnya akan Anda dapatkan hanya dengan Harga di atas belum termasuk ongkos kirim. Pengiriman barang pake jasa JNE, lokasi kami di BANDUNG. Silahkan cek ratenya di: Pesan langsung melalui Tokopedia (jasa rekber), klik link dibawah ini: Keterangan: Paket berupa CD berisi ebook. Paket akan kami kirim setelah dana masuk ke rekening kami, dan kofirmasi dari Anda. Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Sebagai tanda terima kasih kami karena telah berkunjung ke blog strategitradingforexprofit. blogspot. Silahkan download secara GRATIS. Ebook PREMIUM 8220John J. Murphy - Analise Tecnica dos Mercados Financeiros8221 Dapatkan Ebook PREMIUM 8220John J. Murphy - Analise Tecnica dos Mercados Financeiros8221 Secara GRATIS. Hanya Dengan Compartilhar Link Kami Segera Praktekan Sistem ini. Semakin Cepat Anda Gunakan, Semakin Cepat Anda Mengapai Impian Anda.