Forex Trgovanje Slovenian
Forex Trgovanje Slovenian7 Opcoes Binarias 7 Opcoes Binarias Forex Trgovanje Forex je skrajan izraz ized foreign exchange, kar pomeni devize. Na Forex trgu poteka trgovanje s tevilnimi valortami po dogovorjenih cenah v asu trgovanja. Forex trgovanje je dobesedno menjava ene valute za drugo po doloeni ceni. Forex trgovanje je eno izmed najbolj popularnih oblik trgovanja, ki dnevno predstavlja priblino 4 trilijonov amerikih dolarjev v gospodarski aktivnosti. Valutni pari so doloeni po specifinih vrednostih, kar trgovalcem dopua menjavo ene valute za drugo na podlagi svojega preprianja o tem. Ali bo njihova cena padla ali zrasla. Pogosti seznami vkljuujejo USDEUR em tevilne druge valutne pare. Pregledali smo najbolje spletne Forex posrednike, kar vam bo olajalo iskanje najboljega za svoje potrebe: Pregled Markets TRGOVANJE V 100 DRAVAH IN V VE KOT 24 JEZIKIH V celoti regulirana em licencirana za delovanje v Evropski posrednika spletna stran Mercados pokriva celoten spekter izdelkov za trgovanje, hkrati Pa ponuja storitev, ki ji v industriji ni para. Njena zelo uinkovita em vrhunska podpora strankam je na voljo v kar 25 jezikih. Z zaetkom leta 2008 je Markets do danes izpopolnil formule, zasnovane za zmago na trgu. Z lastno iniciativo so zdruili trgovalne pogoje, ki so bili izjemno tekmovalno naravnani, vkljuno z do 200: 1 finannega vzvoda em analizo trga, ki je na voljo v tevilnih jezikih em uspeno slui strankam v ve kot 100 drava. Skozi sredie trgovanja, ki je za mobilne naprave na voljo na spletu, em hitrega prenosa, entao prednosti Mercados zagotovljene na vseh vidikih trgovanja CFD em Forex, kar vkljuuje: Nizki zaetni depozit 100 Demo raun za preizkus brez tveganja Safecap Investments Limited kot upravljavca Mercados, Ki je reguliran s CySEC Predano podporo, ki vam je vedno na voljo Uinkovit center uenja in uporabne vire Ve kot 200 finannih instrumentov Osebni trening in brezplani seminarji v ivo po vsem svetu tevilne platforme Pristopni bonusi Brezplani zaetni in vmesni video tutoriali no webinarji za nadaljnje izobraevanje Ekskluzivni dostop do elektronske knjige Strokovna analiza trga posodabljanje podatkov v ivo Aktivne razpredelnice Takojnji dostop BONUS PRI NAKAZILU DO 2000 Mercados je odlien Forex posrednik tako za novince kakor za izkueneje trgovalce. Odprite BREZPLANI demo uporabniki raun in si zagotovite ogromen depozitni bonus do 2000 s klikom na povezavo: Ocena 7 Opcoes binarias: Mercados: 4,5 zvezdic. Pregled Plus500 SVETOVNO TRGOVALNO ORODJE, KI PONUJA TUDI TRGOVANJE Z VALUTAMI V ZDA, ZDRUENEM KRALJESTVU, AZIJI EM EVROPI Plus500 upravljata FCA (Autoridade de Conduta Financeira), s sedeem v Zdruenem Kraljestvu em ASIC, s sedeem v Avstraliji. Z vsemi dovoljenji ponuja odlino izbiro izdelkov za trgovanje em zelo kakovostno podporo strankam, ki je vedno dostopna. Zapomnite pa si, da va kapital vedno nosi tveganje. Plus500 je leta 2008 uvedel platformo za spletno trgovanje na osnovi osebnega raunalnika. Leto kasneje je e ponujal delnice na CFD brez provizije. Plus500 je skozi leta zgradil trdne odnose z nekaterimi izmed najvejih mednarodnih banco na svetu em s trudom zagotovil enake pogoje za trgovanje vsem svojim klientom po svetu. Trgovanja vkljuujejo delnice, valute, blago, indekse em ETF-je em drugo. Plus500 je zavezan svojim strankam em ponuja popolno preglednost, profesionalnost ter podporo. Trdni odnosi s tevilnimi velikimi bankami mu omogoajo ponudbo vejih poslov, bolj konkurenne cene em boljo izvedbo. Druge prednosti assim: Nizko zaetno trgovanje 100 Plataforma de mobilidade de Dostopnost iz (Android, iOS) na plataforma raunalnikih (Mac e PC) Neomejen brezplani dostop do demo rauna Orodja za strokovno analizo Prenaanje kvot v realnem asu Zneski finannega vzvoda od 200: 1 Orodja za upravljanje S tveganji Monost financiranja preko PayPal-a, Skrill-a ali kreditne kartice BONUS 25 EUR (BREZ POTREBNEGA NAKAZILA) Menimo, da je Plus500 trenutno najbolj zanesljiv in kvaliteten Forex posrednik. Odprite BREZPLANI demo uporabniki raun in si s klikom na povezavo pridobite brezplanih 25: Ocena 7 Opcoes binarias: Plus500: 5 zvezdic. Pregled posrednika Ava Trade INOVATIVNA SPLETNA TRGOVALSKA PLATFORMA NUDI IZKUNJE ZA TRGOVALCE Ava Trade deluje pod regulacijo Centralne Irske banke in ima dovoljenja, ki so v skladu z direktivo MiFID (Direktiva o trgih finannih instrumentov). Licenca Te em predpisi trgovini z blagom, valutami em indeksi zagotavljajo zaupanje trgovalcev. Njihove stroge zahteve za skladnost vplivajo na upravljanje premoenja trgovalcev kot tudi zagotavljanje varnosti za sredstva klientov em zahtevanih poroil. Ava Trade ponuja obseno trgovalno platformo s strokovno kakovostjo. Je dovolj enostavna za uporabo, da tudi novinci brez predhodnih izkuenj hitro dojamejo pojme, potrebne za uspeno trgovanje. Platforma je zelo koristna tudi za izkuene trgovalce, lahko pa se tudi razvije do te mero, da ustreza naraajoim potrebam trgovalca no spremembah trgovalnih strategij. Ava Trade ponuja paleto prilagojenih orodij in kazalnikov, ki trgovalcem zagotavljajo kompleksno testiranje in analize, potrebne za uspeno trgovanje. Ava Trade omogoa tudi avtomatizirano trgovanje. Ko trgovalec nastavi specifikacije, kar mu olaja delo. Ostale prednosti assim: Zmonost preprostega opazovanja trgov Uporaba strokovne analize Izvajanje trgovanja namizja raunalnika, tako za Forex kot CFD Ekskluzivna programska oprema, ki je preprosta za uporabo Trgovina z grafi Napredna orodja za trgovanje z ve kot 30 privzetimi indikatorji Sposobnost trgovanja na enem zaslonu z ve Kot 200 instrumenti Prilagajanje terminala za trgovanje za preprosto trgovanje DEPOZITNI BONUS DO 5000 Ava Trade je zanesljiv Forex posrednik, ki ponuja odlien bonus pri nakazilu in je zagotovo vreden preizkusa. Odprite BREZPLANI demo uporabniki raun in si s klikom na povezavo zagotovite depozitni bonus do 5000: Ocena 7 Opcoes binarias: AvaTrader: 4 zvezdice. Pregled eToro SOCIALNI TRGOVALSKI POSREDNIK ODPIRA TRG ZA IRI KROG TRGOVALCEV eToro zagotavlja storitve s priznanih no dobro reguliranih posrednikov iz vsega sveta, je registrirani kot CIF (ciprsko podjetje za investicije), ureja pa ga CySEC (ciprska komisija za vrednostne papirje in borzo). Njihovi standardi so brezhibni, kar nudi klientom delovno partnerstvo z z zanesljivimi strokovnjaki, ki delujejo pod CySEC predpisih. EToro ponuja paleto finannih instrumentov in monosti trgovanja z indeksi, delnicami CFD, blagom in valutami. Instrumenti so popolnoma razkriti in klientom omogoajo trgovanje na enostavneji in pregledneji nain kot ostali posredniki. EToro je zael z malim, vendar se je ez leta zelo raziril. Pionirsko spletno investicijsko platformo eToro uporablja preko 2.75 milijonov trgovalcev v ve kot 140 drava po svetu. Trgovalna skupnost je zelo aktivna, dnevno pa se jim pridrui na tisoe novih uporabnikov. Plataforma eToro je nova za trgovanje, ki ponuja zelo konkurenne trgovalne pogoje, skupaj s tevilnimi drugimi ugodnostmi: BONUS DOBRODOLICE DO 10000 eToro je nov em socialni nain trgovanja na Forex trgu. Odprite BREZPLANI demo uporabniki raun in si s klikom na povezavo bonus zagotovite: Ocena 7 Opcoes binarias: eToro: 4 zvezdice. Kako lahko zanem trgovati Preden zanete s trgovanje, morate najti pravega posrednika zase. Nato odprite trgovalni uporabniki raun, e pa va posrednik ponuja brezplani preizkus programske opreme em trgovanja, pa zanite s tem. Proces odprtja rauna je ponavadi zelo enostaven, e pa sistem za uporabo zahteva prenos programske opreme, pa je odvisno od izbranega posrednika. E ste najprej odprli demo raun, v praksi preizkusite nekaj trgovalnih potez in si pravi uporabniki raun ustvarite ele, ko ste prepriani o svojih sposobnostih. Po odprtju tega je treba najprej nanj prenesti sredstva in potem lahko zanete s trgovanjem. Izbira pravega Forex posrednika Pri izbiri pravega Forex posrednika zase, je treba upotevati nekaj napotkov. Posredniku namre zaupate s svojim denarjem, pri emer morate poznati, kakne pravice in monosti imate, e se ta izkae za nezanesljivega. Pomembno je, da del zoo z znanim in zanesljivim ponudnikom, ki zagotavlja visoko kvaliteto svojih strenikov in je reguliran s sedea v vsaj eni ali najbolje v dveh drava. Ugledni posrednik vam bo zagotavljal varnost investicij in pristojnost za obravnavanje pritob, e gre ta v steaj. Zapomnite si, da bodo posredniki z vejim tevilom zaposlenih bolje izpolnili vae potrebe preko telefona. Najpomembneja stvar pri izbiri posrednika je njegova legitimnost, zato naj vas ne premamijo ponudbe, ki so predobre, da bi bile resnine. Ko ste opredelili posrednike, ki ustrezajo vaim potrebam, preglejte, kateri izmed njih vam ponuja najve za nalobe. Izberite takega, ki je enostaven za uporabo em ponuja lastnosti, ki jih iete. Avtomatizirano Forex trgovanje Ta oblika trgovanja vam omogoa trgovanje z valutami z uporabo programske opreme, ki je osnovana na analizah, ustvarjenih, da vam pomagajo pri odloitvah za nakup in prodajo med razlinimi valutnimi pari. Svojo avtomatizirano programsko opremo morate nastaviti tako, da bo reagirala na signale iz tehninih orodij in analiz po vaih preferencah. Programska oprema prejema signale kot robot za binarno trgovanje, em ko se ti ujemajo, se programa odloi za nakup ali prodajo doloenega valutnega para. Imejte v mislih, da stez uporabo avtomatiziranega orodja za trgovanje povsem izkljuili svoje instinkte in intuicijo pri trgovalnih potezah. E najbolj zanesljiva programska oprema za trgovanje lahko naredi napako em napano interpretira podatke. Ki bi se vam morda zdeli pomembni zaradi ostalih dejavnikov, ki jih ta ne upoteva. Demonstracao de Forex Demonstracao de Rauni rauni assim odlien nain za uenje osnov Forex trgovanja, brez tveganja lastnega kapitala. Demo raun vam prinaa veliko prednosti, em sicer vas seznani z osnovami trgovalske platform em njenih lastnosti. Imeli boste monost preizkusiti razline strategije trgovanja in ugotoviti, katera vam najbolj ustreza. Skorajda vsi demo rauni ponujajo polno funkcionalnost em realne trne cene, kar vam omogoa vaje brez tveganja. Demo rauni vam dajejo monost raziskovanja Forex trga na varen nain. Osnove transakcij Forex trgovanje je osnovano na prodaji in nakupu valutnih parov. E bi kupovali valutni par EURUSD, bi kupovali prvo valuto (EUR) em prodajali drugo (USD). E bi prodajali isti par, bi prodajali prvo (EUR) em kupovali drugo valuto (USD). Ko povpraevanje za nakup para raste, dobiva evro vijo vrednost, medtem ko jo dolar izgublja. Nasprotno, e raste zahteva po prodaji para, evro izgublja vrednost, medtem ko jo dolar dobiva. Ta gibanja povzroajo povianje ali znianje menjalnega teaja. Poimenovanja in simboli valut Valdo so oznaene s kratico s tremi rkami. Te oznaujejo, iz katere drave valuta izvira in njeno poimenovanje. Na primer, USD oznauje dolar Zdruenih Drav. AUD oznauje avstralski dolar, medtem ko je CAD kratica za kanadski dolar. Na Forex trgu je nekaj valutnih parov, ki tao predmet bolj intenzivnega trgovanja. Te valido tao imenovane kot velike em se z njimi na trgu najpogosteje trguje. Vendar teh ne zamenjujte z velikimi pari, saj so ti vsi pari, pri katerih je ena valuta USD. Valutni pari brez USD ne veljajo za velike pare. Prva valuta v paru je ponavadi osnovna valuta. Nakupna in prodajna pozicija Na kratko, e trgujete s predpostavko, da bo menjalni teaj sasoma zrasel, ste na nakupni poziciji nasprotno pa, e priakujete, da bo menjalni teaj sasoma padel, trgujete s prodajno pozicijo. Dva naina dobika na Forex trgu sta tako znana kot nakupna pozicija (longa) em prodajna pozicija (curta). Ta poloaj se vzpostavi, ko zanete s trno potezo. Nakup in prodaja lahko na Forex trgu povzroita zmedo pri trgovalcu, ker se zlahka pomotoma zamenja eden za drugega. Za laje razumevanje si zapomnite, da sta poziciji nakupa in prodaje osnovani na prvi valuti v paru na primer pri paru EURUSD ali kupujete, ali prodajate evro (medtem ko esteas pone en place a ravno nasprotno z dolarjem). Kaj je finanni vzvod Uporaba finannega vzvoda na Forex trgu vkljuuje izposojo zaetnega kapitala za nalobo. Namesto zbiranja kapitala za zaetno investicijo ga izposojevalci dobijo od drugih. Kar je uporabljeno na Forex trgu, je ponavadi kapital, izposojen od posrednika. Forex trgovanje je odlino predvsem za ponujanje vijega finannega vzvoda z vidika predhodnih mar. Trgovalci imajo sposobnost grajenja em vzdrevanja nadzora nad velikimi zneski. Za izraun finannega vzvoda, ki temelji na stopnji mare, preprosto delite vrednost transakcije z zneskom zahtevane mare. Finanni vzvod je lahko uporabljen s strani posameznih ali korporacijskih vlagateljev em lahko mono povea razpololjive donose za nalobo. Obrestne mera Obrestna mera je znesek, ki se zarauna za uporabo denarja. Na Forex trgu lahko obrestne mero vplivajo na trgovalne pare, saj se z vijo stopnjo donosa poveajo tudi obresti na nalobeno valuto. Ta tip Forex trgovanja je v bistvu vaja za nakup valut z nizko obrestno mero z namero nakupa valutno z vijimi obrestnimi merami, kar je znano kot trgovina valutnega prenosa. Pri strategiji valutnega prenosa obstaja tveganje, povezano z nihanjem valut, ki lahko izravna z obrestmi pridobljene koristi. Para se zgodi, ko valuta z vijo obrestno mero nenadoma pade pod obforno mero druge valute. Borzni trg in Forex korelacije S finannega vidika je korelacija statistini ukrep, ki kae, kako se dva razlina vrednostna papirja gibljeta v odnosu enega do drugega. Na Forex trgu pomaga korelacija ugotoviti vrednost korelacijskega koeficienta, ki ima vrednosti med -1 em 1 koeficient 1 je neizmerno redek in je posledica popolnoma pozitivne korelacije, kar pomeni, da vrednost enega popolnoma sledi zvianju ali znianju drugega vrednostnega papirja. Nasprotno bo popolna negativna korelacija, oznaena z -1 zagotovila, da se cena vrednostnega papirja zvia ali znia v popolnem nasprotju od drugega. Korelacijski koeficient 0 nakazuje popolnoma nepovezana gibanja vrednostnih papirjev. Popolne korelacije so pri vrednostnih papirjih izjemno redke. Korelacije se ne smejo opirati izkljuno na nakupne in prodajne signale, ampak se morajo upotevati hkrati z drugimi kazalniki na trgu. Trend je splona smer, v kateri se giblje sredstvo na trgu. Trendi so lahko dolgoroni ali kratkoroni, lahko pa so tudi nekje vmes. E je trend mogoe razbrati, lahko trgovalec z njegovo pomojo maksimizira svoje donose em dobiek. Na splono je trgovanje s trendi najbolj enostavna in dobikonosna strategija Forex trgovanja. E je trg ali sredstvo ponavadi v vzponu, ni pametno vloiti v njegove spremembe. Trgovanje v skladu s trendi je lahko najuinkoviteja strategija Forex trgovanja in je posebej koristna za trgovalce novince. Podpora in odpor Ko se delnici ali ceni vekrat zaporedoma ne uspe dvigniti nad doloeno vrednostjo, je to poznano kakor stopnja odpora. Temu reemo tudi strop, saj je cena ujeta pod doloeno toko. Cenam, ki ne padejo pod doloeno toko, pravimo podpora. Izraz, ki ga za to uporabljamo, entao tudi tla, saj cena ni zmona pasti pod doloeno toko. Tako strop kakor tla sta pomembna kazalnika cene sredstva, ampak ju je treba za predvidevanja o njeni potencialni prihodnosti in gibanjih trga uporabljati v skladu z drugimi indikatorji. Drsea sredina V tehnini analizi je drsea sredina ali povpreje koristen kazalnik, ki pomaga zgladiti gibanje cene z uporabo filtra, ki izkljui nakljuna nihanja cen v ozadju. Drsee sredine so malce zaostali kazalniki, ki sledijo trendom, osnovanim na preteklih cenah. Obstajata dve razlini vrsti drsee sredine, ki sta najpogosteje v uporabi. Ti sta preprosta drsea sredina (SMA), ki je preprost izraun povpreij vrednostnih papirjev v doloenem asovnem obdobju em eksponentna drsea sredina (EMA) s formulo, ki daje nedavnim preteklim cenam dodatno teo. Drsee sredine ali MA, entao pogosto uporabljene za identifikacijo smeri trendov kot tudi doloanje stopnje odpora no podpore. Indeks relativne moi (RSI) Indeks relativne moi ali RSI je vodilni indikator, ki primerja velikosti rasti z velikostmi padcev posameznih vrednostnih papirjev in tako ugotovi, ali prihaja do njihove podcenjenosti ali precenjenosti. Trgovalci, ki uporabljajo RSI, se morajo zavedati, da lahko velika nihanja cen katerega koli sredstva povzroijo lane nakupne ali prodajne signale. Je dobro dopolnilno orodje, ki se za izbiro delnic uporablja v povezavi z drugimi orodji. Nekateri kazalniki, ki jih je treba upotevati v povezavi z indeksom relativne moi. Entao stopnje odpora no podpore ter trendi. Osnovna trend strategija trgovanja Trgovanje s trendom je strategija trgovanja, ki stremi po poveanju donosov z analizo gibanja doloenega sredstva, s katero se doloi njegova smer. Za trgovanje s trendom morajo trgovalci vstopiti v nakupno pozicijo, ko se cena giblje navzgor in v prodajno pozicijo, ko ta pada. Strategija deluje na principu gibanja cen sredstev, ki rastejo ali padajo skozi kratko obdobje, srednje dolgo obdobje em dolgo obdobje. Preizkusite jo lahko s posredniki trgovanja z binarnimi opcijami. Kot sta Banc de Binary ali 24option. Ko Trgovalec prevzame nakupno ali prodajno pozicijo, jo bo obdral, dokler se trend ne zane spreminjati. Ko se to zgodi, mora sprejeti previdnostne ukrepe, da njegova naloba ne bo izgubljena. Valutni prenos Trgovanje z valutnimi prenosi vkljuuje prodajo doloenih valut zaradi njihove nizke obrestne mero em kupovanje drugih valut zaradi njihove visoke obrestne mero. Trgovalec ima korist z zajemanjem razlik med temi menjalnimi teaji, kar je potencialno velika vsota, e posebej, e upotevamo tevilne tipe finannih vzvodov. Tveganja za trgovanja z valutnimi prenosi so ponavadi usmerjena na negotovosti menjalnih teajev. E vrednost ene od valut v paru pade pod vrednost druge, trgovalec izgubi svojo nalobo. Trgovanja z valutnimi prenosi se obiajno izvajajo z veliko finanmega vzvoda, kar pomeni, da lahko e tako majhna gibanja povzroijo velike izgube, e pozicija ni bila pravilno zavarovana. Upravljanja s tveganji Upravljanja s tveganji na Forex trgu vkljuujejo prepoznavanje, analiziranje in sprejemanje ali ublaevanje negotovosti odloanja v zvezi v nalobo. Za resne vlagatelje in upravljalce skladov je to bistveni del posla, kjer gre za poskus koliinske opredelitve potencialne izgube in sprejemanje odloitev glede na cilje za vlaganje in toleranco do tveganja. Nezadostno obvladovanje tveganja lahko privede do prevelikih izgub em hudih posledic tako za podjetja kot za posameznike. Recesija leta 2008 je imela nekaj svojih korenin v nezadostnem upravljanju tveganja, povezanih s podaljanjem kreditov posojilojemalcev, ki niso bili ustrezno kvalificirani za to. Upravljanje s tveganji sestoji iz dveh razlinih stopenj prva je ugotavljanje, katera tveganja so neloljivo povezana z nalobami, temu pa sledi izvajanje strategij, ki entao primerne za specifine cilje. Priporoena literatura: Reuters 8211 Financial News (Reuters) - O Twitter Inc registrou o crescimento mais lento da receita, uma vez que ficou publico ha quatro anos, enviando acoes para mais de 10% na quinta-feira sobre os temores de que os rivais Snapchat e Facebook Inc ganhassem a guerra pela propaganda. (Reuters) - Os principais indices de Wall Street039s aumentaram para novos recorde na quinta-feira, depois que o presidente Donald Trump disse que faria um grande anuncio de impostos em algumas semanas. NOVA YORK (Reuters) - A empresa de private equity Blackstone Group LP concordou em adquirir o negocio de terceirizacao de beneficios de empregado do corretor de seguros Aon Plc039 por cerca de 4,8 bilhoes, disseram as pessoas familiarizadas com o assunto na quinta-feira. NOVA YORK (Reuters) - A Boeing Co deve vender mais 777 e 787 avioes para manter os planos de producao no caminho certo, apesar de um pedido de 13,8 bilhoes que aterrissou na quinta-feira, disse o executivo-chefe. WASHINGTON (Reuters) - O lider republicano do Comite de Servicos Financeiros da Camara planeja reduzir as reformas bancarias, controlar a agencia de financiamento ao consumidor e aliviar os regulamentos sobre instituicoes financeiras e empresas que procuram levantar capital, de acordo com uma proposta vista pela Reuters na quinta-feira. (Reuters) - Um juiz federal na quarta-feira decidiu contra a seguradora de saude dos EUA. A Anthem Inc039 propos uma fusao de 54 bilhoes com a menor rival Cigna Corp. descarrando um esforco sem precedentes para consolidar o setor de seguros de saude do pais. TURIN (Reuters) - O CEO da Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, queixou-se na quinta-feira sobre os regulamentos de emissoes na Uniao Europeia, dizendo que o mercado unico deveria ser o quotto para evitar esse problema. (Reuters) - A Coca-Cola Co preve uma queda surpresa no lucro de todo o ano, uma vez que os custos relacionados a refranchizacao de suas operacoes de engarrafamento dos EUA devem ser maiores do que o antecipado anteriormente. ST. LOUIS (Reuters) - As taxas de juros dos EUA provavelmente podem permanecer baixas em pelo menos 2017, ainda nao tem claro se as politicas da administracao Trump geraram maior inflacao ou crescimento, disse James Bullard, presidente do Banco de Reserva Federal de St. Louis, na quinta-feira. WASHINGTON (Reuters) - O numero de americanos que procuram subsidios de desemprego caiu inesperadamente na semana passada para perto de uma baixa de 43 anos, em meio a um aperto adicional do mercado de trabalho que poderia eventualmente impulsionar o crescimento salarial mais rapido. Sistemas de negociacao automatizados - AutoTrader - NinjaTrader Best Online Software Automatizado de Sistemas de Negociacao Brexit - Reino Unido retirada da Uniao Europeia Reino Unido retirada da Uniao Europeia O melhor Software de Sistemas de Negociacao Automaticos Online Plus500 esta feliz em anunciar que agora esta oferecendo seu servico CFD na Nova Zelandia A Autoridade de Mercado Financeiro da Nova Zelandia (FMA ) Concedido Plus500AU Pty Ltd, ACN 153 301 681, numero AFSL 417727, uma licenca de emitente de derivativos, FSP n? 486026. Voce e mais do que bem vindo para comecar a promover o Plus500 na Nova Zelandia e ganhar comissoes altas com a gente Australia Austria Bulgaria Chipre Republica Tcheca Dinamarca Finlandia Franca Alemanha Grecia Hong Kong Irlanda Israel Italia Kuwait Letonia Luxemburgo Malasia Malta Paises Baixos Noruega Polonia Portugal Romenia Eslovaquia Espanha Suecia Suica Emirados Arabes Unidos Reino Unido dicas do sitemap, dicas de investimento, dicas de compartilhamento on-line, bse tip, nse tip, free share tips e, fornece noticias gratuitas de investimento, atualizacoes ao vivo, visualizacoes, recomendacao, analise de pesquisa em Mercados de acoes de acoes. Dicas Intraday, Daytrading, Intraday Tips for Free ror mapa do site mapa 500 noticias anglicky Arabe Bulgaria Checo Dinamarques Alemao Estonia Grega Ingles Espanhol Finlandes Frances Croata Hungaro Italiano Japones Letao - lotytina Lituano - litevtina Malaio - malajtina Maltes - malttina Holand Noruegues - nortina Polones Portugues Romeno Russo Eslovaco Esloveno Sueco Turco Chines xtfast - mapas do site xtfast Live Traffic Stats