Troca Forex De Punkty Swapowe
Troca Forex De Punkty SwapoweDo napisania na dez temat skonia mnie potrzeba zgbienie wiedzy o tym, w jaki sposb mj obecny broker forex (X-Trade Brokers) nalicza punkty swapowe do pozycji EURRON (euro do leja rumuskiego). Definicja Wikipedii wyjania, e punkty swapowe (terminowe) para rnica midzy kursem walutowym terminowym a kursem spot. Odzwierciedlaj dysparytet stp procentowych w rnych krajach. Na pocztek takie wyjanienie wystarcza, ale nie dla kogo, kogo celem jest zarabianie na punktach swapowych na okrelonej parze walutowej. Wicej wiata daje definicja rolowania ze strony XTB (link): Rollover 8211 (rolowanie) przeduenie czasu zapadalnoci kontraktu o kolejny ok, poczone z uaktualnieniem jego wartoci wyliczonym na podstawie rnic w oprocentowaniu walut z pary (wedug punktw swapowych) Spjrzmy jeszcze jak t kwesti wyjania konkurencja - TMS Brokers (link). Jak mona przeczyta: spotowym pozycjom walutowym utrzymywanym do godz 16:00 CST nadawane s nowe datz rozliczenia. Podczas tego procesu pozycja jest zamykana i ponownie otwierana z uwzgldnieniem maej rnicy midzy cen zamknicia a otwarcia. T ma nnic nazywamy tzw. Punktami swap. Rnice te uwzgldniaj: Opaty wynikajce z przetrzymywania pozycji, ktre powstaj z rnic stp procentowych walut tworzcych par. Koszty finansowania niezrealizowanych zyskw i strat z przetrzymywanej pozycji Podsumowujc. Punkty swapowe wynikaj z rnic stp procentowych oraz kosztw finansowania naszej pozycji, jakie ponosi broker. Moje obserwacje prowadz do wniosku, e duy disparytet stp procentowych, taki jak midzy euro a lejem rumuskim, prowadzi do powstania dodatnich swapw (zyskownych) dla kupujcych leje a mocno ujemnych dla kupujcych euro. Cz dodatniej rnicy w stopach procentowych jest konsumowana przez koszty ponoszone przez brokera a pozosta czci jest ewentualnie zasilana nasza pozycja. Nie byem w stanie ustali, jakie dokadnie koszty ponosi corretor ani jak dokadnie parar procentow stosuje do ustalanie swapw. Mog jednak zastosowa porwnanie do stp 1-miesicznej EURIBOR (dla euro) i 1-miesicznej ROBOR (dla leja rumuskiego). Na dzisiaj, EURIBOR 1M 0,43 a ROBOR 1M 10,74. Rnica para 10,74-0,4310,31. Zakadajc, e podobnego disparytetu uywaj brokerzy, moemy liczy dalej. Oto obecne stawki swapowe dla EURRON w XTB i TMS: dla dugiej: -13,494 dla krtkiej: 9,653. Dla dugiej: 6,29 dla krtkiej: 9,16 Przy TMS wysaem do brokera zapytanie, dlaczego przy dugiej pozycji stawki s napisane jako dodatnie. Sdz, e chodzio im o stratne swapy, tylko przedstawiaj to w innej formie. Teraz przeliczmy to na uproszczonym przykadzie krtkiej pozycji. Sprzedajemy 12 padziernika EURRON po 4,2800 (paciencia za 1 euro 4,28 leja) i trzymamy do nastpnego dnia. Wtedy do naszej pozycji doliczane jest w XTB 9,653 punktu a w TMS 9,16 punktu swapowego. Oznacza to, e nasze przysze zyski i straty ksztatuj si dalej tak, jakbymy pozycj otworzyli po 4,2809653 (XTB) lub 4,28916 (TMS). Podwyszenie ceny sprzeday (otwarcia pozycji) oznacza zwikszenie potencjalnego zysku przy jej zamkniciu lub zmniejszenie potencjalnej straty. S rnice pomidzy powyszym uproszczonym przykadem a stanem faktycznym. Punkty swapowe nie s bezporednio doliczane do kursu otwarcia tylko codziennie s przeliczane na zotwki wg kursw obowizujcych w biurze brokerskim. Oznacza para, e: od swapw nie dostajemy swapw wycena naliczonych swapw w PLN jest ustalana raz i si nie zmienia przy zmianie wyceny pozycji biuro maklerskie nalicza swapy o pnocy, kiedy obowizuj najszersze spready a wic zarabia przy-leganiuiu swapw swapy URRON obliczane s przez kursy Krzyowe a wic najpierw lej jest przeliczany na euro po kursie kupna leja u brokera a pniej euro na zotwki przy kursie kupna euro i brokera. Para oznacza, e nasze dodatnie swapy s okrajane przez brokera o kilka procent. Raz naliczone swapy nie s ju jednak okrajane ponownie. P. S. Bd wdziczny za wszelkie sugestie, ktre pozwol dalej rozwija temat swapw i za korekcje ewentualnych bdwuproszcze w powyszym wpisie. P.S.2. Dla chccych testowa systemy foreksowe, plataforma mona pobra bezpatne dema X-Trade Brokers tutaj i TMS Brokers. Ciekawy wpis, z tymi swapami zawsze s problemy, chocia na najpopularniejszych parach typu EURUSD sa one minimalne przez stopy o ktrych wspomniaes. Sam szukaem mozliwoci zarobienia na ich rnicy a tu prosze wszystko jak na doni. A jak z XTB sprawa wyglda obecnie bo powszechnie panuje opinia o ich saboci jako brokera forexu Moje obserwacje nie potwierdzaj opinii, e XTB jest slaby. Z tego co zauwaylem, narzekaj na XTB glwnie traderzy, krzy robi wiele i czsto transakcji na glwnych parach walutowych. Jako e zawieram transakcje rzadko (rednio kilka razy na miesic) para wszystko jest ok. XTB te si wirnia szerok ofert produktow i tym, e cigle co dodaj do niej. Spready maj stale, na walutach lokalnych w cigu dnia s nisze a quotpo godzinachquot rosn. Rolowanie pozycji i punkty swapowe. Czym s punkty swapowe Naley pamita, e wszystkie transakcje na rynku Forex s transakcjami krtkoterminowymi, um pozycje mona trzyma bardzo dugo (chocia niektrzy brokerzy wprowadzaj swoje ograniczenia np. Max czas otwarcia pozycji ograniczony do jednego roku). Odbywa si to w ten sposb, e nasze transakcje s codziennie automatycznie zamykane i od razu otwierane na nowo (rolowanie pozycji). Do kadej nowej transakcji corretor dolicza punkty swapowe. Punkty swapowe s zwizane z rnicami stp procentowych walut tworzcych par i z prowizj brokera za obsug transakcji. Punkty swapowe s wic rne dla rnych par walutowych i zale od pozycji jak zajlimy. Przy duych rnicach stp procentowych powstaj devido ujemne punkty swapowe dla kupujcych walut o mniejszej stopie i due dodanie dla tych kupujcych walut o wikszej stopie procentowej. Tyle teorii a teraz troch praktyki. Punkty swapowe maj znaczenie tylko przy dugim przetrzymywaniu pozycji (np. Inwestycje dugoterminowe). Ja od wrzenia testuje wykorzystanie arbitrau na parze eurusd co wie si z utrzymywaniem cay czas otwartych dziesiciu pozycji. Dlatego musiaem sprawdzi czy rolowanie pozycji i zwizane z nimi punkty swapowe nie bd wpywa niekorzystnie na sam arbitra. Par eurusd wybraem nie przypadkowo, jest ona bardzo stabilna (nie wystpuj nage devido skoki kursu) i waluty te maj podobne stopy procentowe um wic relatywnie niskie punkty swapowe. Posiadam konto u brokera AAAFx i na jego stronie jest podana taka tabela z punktami swapowymi (u poszczeglnych brokerw punkty swapowe dla tych samych par walut mog si nieznacznie rni). Widzimy e dla pary EURUSD punkty swapowe s bardzo niskie 0.08 dla pozycji Comprar i -0.64 dla Sell (dla pary EURPLN pozycje te wynosz odpowiednio -16.26 3.05). Te wartoci odnosz si do wielkoci transakcji 1lot wic gdy ja otwieram pozycje o wielkoci 0.01lot wic te wartoci s dla mnie 100 razy mniejsze (0.0008) czyli mona je cakowicie pomin. Para informar a ze strony brokera ale jak to w praktyce wyglda na moim koncie Przy mojej najstarszej pozycji Venda otwartej we wrzeniu 2013 sytuacja wyglda tak: Od nowego roku zmieniy si chyba punkty swapowe do zaczy por naliczane, od wrzenia do grudnia naliczono -0.02pipsy a 30 grudnia nagle wzroso do -0.42pipsw (0,42 pipsy dla pozycji 0,01lota a 42centy). Dla najstarszej mojej pozycji Comprar otwartej 24 padziernika wyglda to tak: Sytuacja analogiczna do tej z pozycji Sell. Od padziernika do grudnia punkty swapowe byy naliczane a -0.43pipsa a 30 grudnia zmalao do -0.3pipsa i przestao rosn. Wida e na stronie brokera nie uaktualniono tabeli punktw swapowych ale niema to wikszego znaczenia do puki punkty swapowe s na niskim poziomie (niema znaczenia czy s naliczane dla pozycji Vender czy Comprar). Informacje przedstawione na tej stronie internetowej s prywatnymi opiniami autora i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 19 padziernika 2005 roku w sprawie informacji stanowicych rekomendacje dotyczce instrumentw finansowych, ich emitentw lub wystawcw (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206 , Poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na wasn odpowiedzialno. Autor nie odpowiada za tre reklam. Wszelkie prawa zastrzeone. Obsugiwane przez usug Blogger.