Trgovanje Preko Forex Army
Trgovanje Preko Forex ArmyForeign Exchange, esto jednostavno skraen kao Forex, ili jo jednostavnije FX, je jedinstveno svjetsko novano trite gdje se svaki dan razmjene valu u iznosu od preko dvije milijarde eura. Za one koji vole investirati i upravljati sami sa svojim novcem, izbjegavajui posrednike koji nerijetko uzimaju velike provizije i esto se pokau nedovoljno strunim u svojoj profesiji, ovo je idealno mjesto za investiranje. Roba za razmjenu, para jeste kupoprodaju, su devize raznih zemalja. Najvei dio trgovine se koncentrira na takozvane glavne valute (na engleski majors), para jeste ameriki dolar (USD), euro od europske ekonomske zajednice (EUR), japanski jen (JPY), britanska funta (GBP), vicarski franak (CHF) i Dolar Australijski (AUD). Preko burze novca se moe trgovati i s drugim svjetskim valutama, ali is tako i sa zlatom, srebrom i platinom, t. j. S vrijednosnim metalima, um neke trading platforme stavljaju na raspolaganje klijentima i trgovanje sa naftom. Sa globalnim razvojem i kapilarnim irenjem Interneta, um pogotovo od uvoenja tehnologije ADSL-a, Forex je postao ope pristupaan i to je dalo jo dodatni potjecaj razvoju trita. U stvari je Internet idealno sredstvo za trgovanje valutama jer je danas i onako kompletno upravljanje ovim tritem kompjuterizirano. I jo jedna posebna karakteristika ove burze: moe se trgovati kontinuirano, 24 sata na dan, od nedjelje uveer do petka uveer. Financijska poluga I sami smo svjedoci velike nestabilnosti svjetskih valuta po nekada u roku od samo par dana, ako ne i u par sati, jako izgube ili dobiju na vrijednosti. Tako izraena varijabilnost cijena dovodi i do jako velikih profita, pa se tako investicije na ovom tritu mogu smatrati pekulativnima, kao to uostalom vrijedi i za getovo sva druga trita. Visoki nivo financijske poluge (na engleski leverage) koju financijski operatori, t. j. Brokeri, uobiajeno nude, omoguava investitorima da ostvare vrlo visoke zarade s relativno malim uloenim kapitalom. Operatori Forex-a nude svojim klijentima polugu do odnosa 1: 200 (u ektremnim sluajevima moete nai i 1: 1500) i u takvim sluajevima klijent treba investirati samo pola posto od eljene investicije. U praksi to znai da se klijentu daje kredit, a on pokriva samo rizik financijske operacije, a jeste pretpostavljeni postotak varijabilnosti valdo koju kupuje ili prodaje. Pretpostavimo za primjer da jedan klijent koristi polugu 1: 100 i kupi poziciju od 100.000 euro, investirajui samo 1.000 eura. Sa poveanjem vrijednosti za 1, klijent bi zaradio 1.000 euro, znai da bi njegov lucra bio 100 u odnosu na uloeni osobni kapital. EToro daje bonus 1000 bonus dolara U skladu s pravilima za bonus Spread, engleski termin iroko udomaen u mnogim svjetskim jezicima, je razlika izmeu cijene otkupa (engleski lance) i prodajne cijene (engleski ask) odreene devize. Ova razlika u cijeni s kojom prodaju i kupuju valide finacijski operatori eu posrednici je u stvarnosti njihova mara, t. j. Zarada na svakoj izvrenoj operaciji. Zbog praktinosti, voce Forex-u se razlika u cijeni (espalhar) izraava u poenima ili bodovima (engleski pips), umjesto u postotcima. Ova razlika je jako mala, za razliku od one po naim mjenjanicama, i uobiajeno ima vrijednost od 3 poena (0,0003). Jedan bod odgovara jednoj stotinki od stotinke, t. j. Desettisuinquia. Za primjer, ako je par valuta EURUSD (euro ameriki dolar) kvotiran kao 1,45001,4503, posrednik prodaje jedan euro za 1,4503 dolara, i otkupljuje jedan euro za 1,4500 dolara. Razlika od 0,0003 dolara je njegov profit. Sa spreadom iz primjera od 3 poena, cijena operacije za klijenta kada kupi jedan lot, engleski naziv za vrijednost od 100.000 jedinica osnovne valute, je 30 dolara. Normalno, nii spread je povoljniji za klijenta. Ako pozicija iz primjera poraste za 10 bodova, na 1,45101,4513, klijent zaradjuje 7 bodova po jedinici valute, budui je kupio po cijeni od 1,4503 (pergunte, cijena po kojoj broker prodaje) i prodao po 1,4510 (oferta Cijena po kojoj broker kupuje). Panja, da se izbjegnu nesporazumi oko prodajne i kupovne cijene, jer kada broker prodaje, klijent kupuje i obratno, vodite rauna da se pridjevi kupovno i prodajno odnose uvijek na brokera. Forex Platforme Online Danas se s najobinijom vezom na Internet, bolje je ako se radi o ADSL vezi, moemo direktno povezati i koristiti takozvane platforme Forex Online, jednostavne software-ske aplikacije (jednostavne za korisnika) koje nam dozvoljavaju da u jednostavnih koraka kupujemo ili Prodajemo devrate online. Ove aplikacije nam u realnom vremenu daju sve informacije (kurs pojedinih valuta i njihovi povjesni grafikoni) i vijesti iz svijeta (na primjer izmjene kamatne stopa odluena od neke centralne banke, tendencia potronje u nekoj dravi, i tako dalje) potrebne da bi donijeli odluku da Li emo kupiti ili prodati neki par, i uz to nam stavljaju na raspolaganje tehnologiju koja nam omoguuje da trenutno izvrimo eljenu operaciju kupoprodaje. Sve to danas ini trgovanje novcem vrlo jednostavnim. Na ovom site-u moete nai korisne informacije o ovom financijskom tritu, sa detaljnim objanjenjima uobiajenih terminate i procedura, te nizom konkretnih, numeriko vizualnih primjera, s ciljem da vam pomogne da shvatita principe Forex-a, nauite osnovnu teoriju i dostignete potrebnu praksu da Bi postali uspjeni traderi. Berza, uopte posmatrano, ali i berza valuta ima dugu istoriju praktino datirajui od starog Bliskog istoka i srednjeg veka. Berza valutama ili Forex Mrket u poslednjim decenijama sve vie okupira panju investitora i finansijskih krugova. Inae, trgovanje valutama poelo je da se formira nakon to su meunarodni. U savremenom poslovanju se esto susreemo sa pojmovima kao para su brokerske kue, berza, corretor, valide, forex-broker, berzanski posrednik i tome o slino. Razlog tome se nalazi u injenici da ivimo u vremenima gde berzansko investigranje i trgovina na svetskom finansijskom tritu sve vie preuzimaju primat meu. U strunoj terminologiji iz oblasti finansija i bankarstva investicije se odnose na plasiranje novca koje donosi kamate i na taj nain uveava dobit i na akcije (obveznice, nektretnine i sl.) Kupovinom i prodajom po povoljnijim uslovima. Investicije se smatraju ulaganjem u realna kapitalna dobra. Na nivou privrede. Nauite da investigar Kroz nae profesionalne tekstove nauite sve vezano za Forex i trgovanje na Forexu, kako biste uspeno investirali i ostvarili maksimalan lucro. Promenite svoju budunost poevi od danas Investigar as danas vie nije tako nedostian i. Najvea i najuestalija greka trejdera na. Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako. Ukratko u Forex-u Forex najvee svetsko finansijsko trite. Re Forex je skraenica od Mercado cambial, odnosno trite valuta. Pornera naziva Forex u upotrebi su jo 8220FX8221, 8220Retail forex8221, 8220Spot FX8221. Forex je danas najvee finansijsko trite na svetu, sa dnevnim prometom od preko 5,5 biliona USD. Poreenja radi, njujorka berza dnevno ima promet od 25 milijardi USD. Predmet trgovine na Forexu je novac. Forex trgovina predstavlja kupovanje jedne valute i istoveren prodavanje neke druge valute, a dobit se stie promenom kursa. Cilje je da se kupi valuta ija vrednost e da raste ili da se proda ona valuta iji pad vrednosti oekujemo. Valdo kojima se trguje nalaze se u parovima. Svaki par se sastoji od dve valute. Prva valuta zove se osnovna valuta (moeda base), druga kontra valuta (moeda de cotacao). Najpoznatiji par je EURUSD, gde je osnovna valuta EUR, a moeda estrangeira 8211 USD. Naravno, Moete trgovati i nizom drugih parova koji se sastoje iz valuta raznih drava (Velika Britanija, Australija, Novi Zeland, Japao, vajcarska8230) 8230 Skoranji lanci Investiranje danas vie nije tako nedostian i dalek pojam kao to je to bio tokom godina prolog veka. Nova. Najvea i najuestalija greka trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u. Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova. Ekonomija je kljuna disciplina u podruju drutvenih nauka. Bavi se analiziranjem faktora koji utiu na. Ako posmatramo pojedino preduzee, odnosno domen mikroekonomije, osnovni ekonomski principi su ekonominost.