Fatwa Forex Brunei
Fatwa Forex BruneiMuzakarah JAKIM Berkenaan Hukum Forex Trading Zaharuddin Abd Rahman Setelah berhempas pulas melayan sebahagian bantahan, komentar dan tidak puas hati pedagang matawang como (Forex Trader) sejak 2008, iaitu sejak dal awal saya menyediakan kajian ringkas yang dipaparkan di web ini, boleh dirujuk artikel tersebut Di link berikut: - Saya bersyukur kerana semalam telah diadakan satu muzakarah besar yang dihadiri oleh lebih 200 orang ilmuan Sharia, ulama, ahli ekonomi, banqueiros dan peguam. Tiga kertas kerja dibentangkan. Palavras-chave para esta foro pula bukanlah disediakan oleh individuais tetapi dibuat secara berkumpulan. Ini bermakna kertas kerja tersebut wajar diberikan lebih kredit kerana merupakan buah fikiran dan kajian secara kolektif yang sememangnya akan lebih kukuh berbanding kajian dan pandangan dari seorang individu. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Selain itu, mereka juga telah bertemu plataforma plataforma dinamica FOREX itu sendiri di samping beberapa siri temubual dengan pedagang FOREX yang berpengalaman. Justeru, saya kira, perdagang FOREX tidak boleh sama sekali mempertikaikan kefahaman para pengkaji kerana penyelidikan mereka jauh lebih dalam dari hanya sekadar pengalaman, tambahan pula penyelidik juga menrima informasi rasmi dari pihak Banco Negara Malasia selaku regulador. Hasil daripada kajian kumpulan pengkaji pertama yang dianggotai oleh Prof. Madya Dr. Muhammad Bin Som, Dr. Marjan Muhammad, Ust Luqmanul Hakim Hussain, En. Wan Norhaziki Wan Abdul Halim. Kesimpulan mereka mencatatkan seperti berikut: - 1. Local forex yang dijalankan oleh individual melalui plataforma internet agak berbeza daripada konsep ponto forex yang dijalankan di peringkat inter-banco. Dari satu sudut, ia dibuat berdasarkan spot forex dari segi harga lani (ponto de valor), tetapi diari segi penyelesaian ia tidak berlaku berdasarkan T2. Malah penyelesaian tidak akan berlaku selagi pedagang tidak menutup posisi yang dibukanya. Namun, dari sudut yang lain, spot forex dilihat lebih mirip kepada para a frente forex, kerana apabila pedagang membeli sesuatu matawang daripada corretor, beliau tidak akan dapat memiliki matawang yang dibelinya. Sebaliknya, pedagang akan menikmatinya setelah beliau menjualnya semula kepada corretor pada waktu hadapan. Apa yang membezakan local forex oleh individuo dengan avancado forex ialah kadar tukaran matawang masa hadapan adalah tetap iaitu kadar yang dipersetujui pada tarikh transaksi, manakala kadar tukaran matawang dalam spot forex tidak tetap, tetapi berdasarkan turun naik harga pasaran matawang yang didagangkan. 2. Kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf sebarang urusniaga matawang eing dibujo melalui saluran-saluran yang tidak sah. Mala, terdapat peruntukan perundangan yang jelas berhubung larangan tersebut, iaitu melalui Seksyen 3 (1) dan Seksyen 4 (1), (2) dan (3) Akta Kawalan Pertukaran Wang (AKPW) 1953. Mana-mana individu dilarang sama sekali berurus niaga Matawang asing, kecuali setelah mendapat kebenaran Pengawal Pertukaran Asing, iaitu Gabenor Bank Negara Malasia. 3. Berdasarkan beberapa isu syariah yang diketengahkan termasuk isu qard alavancagem, riba al-nasiah rollover interesse, qabd, menjual matawang yang tiada dalam pegangan (qabd) dan spekulasi yang melibatkan perjudian, ternyata operasi spot forex secara online oleh individu adalah tidak mengikut landasan syarak Yang telah digariskan berhubung jualbeli matawang (baia alSarf). Manakala satu kumpulan lagi datangnya dari Universiti Utara Malasia yang dianggotai oleh Prof. Madya Dr. Asmadi Mohd Naim, Dr. Hasniza Mohd Taib, Dr. Muhammad Nasri Hussain. Kertas mereka menyimpulkan seperti berikut: - Perdido em pergaminho, perdoado em forex online adalah tidak dibenarkan oleh Syarak kerana adanya perkara-perkara yang menyalahi Syarak iaitu. Eu. Pembelian wang tunai dilakukan secara kredit adalah terang-terangan bertentangan dengan kontrak Sarf dan mengandungi unsur riba. Ii. Sekiranya pembelian kredit itu ditakyifkan sebagai pemberian pinjaman oleh corretor, perkara tersebut masih termasuk dalam aktiviti yang dilarangkan oleh Syarak kerana mengandungi unsur mendapat manfaat dari pinjaman, dan larangan mengumpulkan pinjaman dan jual-beli. Iii. Menjual matawang secara menangguhkan penyerahan adalah dilarang por Syarak. Syarat, qabd, dalam, majlis, tidak, wujud, dalam, transaksi, ini. Keharusan melewatkan penyerahan (qabd) tidak boleh diaplikasi dalam urusniaga ini kerana tidak termasuk dalam konsep darurat bagi transaksi bonafide. Iv. Urusniaga broker secara online ini mengandungi unsur bay al-najsy iaitu peniaga menawarkan hlad bukan untuk memiliki matswang sebaliknya untuk memberi faedah kepada penjual melalui kenaikan harga. V. Urusniaga ini jugar mengandungi ihtikar yang dilarang oleh Syarak. Vi. Urusniaga ini juga mengandungi unsur perjudian yang bergantung kepada turun naik harga atau angka. Saya hanya berfungsi sebagai pengulas dalam majlis semalam. Secara dasarnya hampir kesemua kesimpulan yang dessat oleh kedua-dua kumpulan adalah sama dengan kesimpulan yang telah saya simpulkan sejak tahun 2008 yang lalu, dengan itu, saya menyeru kepada semua pedagang matawang yang tidak berpuas hati dan menolak pandangan yang mengharamkan pedagangan matawang ini untuk berfikir kembali Demi kebaikan iman dan pendapatan masing-masing. Bagi mereka yang ingin mendapat kejelasan bagaimana kesimpulan tersebut dicapai, pembaca boleh download kertas kerja mereka (yang belum diedit selepas muzakarah) untuk bacaan asas. Sebarang permasalahan bolehlah terus disampaikan kepada mereka. Zaharuddin Abd Rahman zaharuddin 1 de junho de 2011 Saya bersyukur kerana semalam telah diadakan satu muzakarah besar yang dihadiri oleh lebih 200 orang ilmuan Shariah, ulama, ahli ekonomi, banqueiros de peguam. Tiga kertas kerja dibentangkan. Palavras-chave para esta foro pula bukanlah disediakan oleh individuais tetapi dibuat secara berkumpulan. Ini bermakna kertas kerja tersebut wajar diberikan lebih kredit kerana merupakan buah fikiran dan kajian secara kolektif yang sememangnya akan lebih kukuh berbanding kajian dan pandangan dari seorang individu. Saya hanya berfungsi sebagai pengulas dalam majlis semalam. Secara dasarnya hampir kesemua kesimpulan yang dessat oleh kedua-dua kumpulan adalah sama dengan kesimpulan yang telah saya simpulkan sejak tahun 2008 yang lalu, dengan itu, saya menyeru kepada semua pedagang matawang yang tidak berpuas hati dan menolak pandangan yang mengharamkan pedagangan matawang ini untuk berfikir kembali Demi kebaikan iman dan pendapatan masing-masing. Bagi mereka yang ingin mendapat kejelasan bagaimana kesimpulan tersebut dicapai, pembaca boleh download kertas kerja mereka (yang belum diedit selepas muzakarah) untuk bacaan asas. Sebarang permasalahan bolehlah terus disampaikan kepada mereka Adicione esta pagina aos seus sites favoritos de social bookmarking Mais. Penjelasan kepada Fatwa HARAM forex di Malasia Salam, Di hujung tahun 2014 yang penuh mencabar ini, penulis ingin merekodkan kenyataan dan penjelasan yang telus daripada Tradutor profissional Atuk Pemalu FX Bagi menjawab muzakarah JAKIM yang mengharamkan FOREX on-line em um mes de idade, orang awam, mudah-mudahan perkongsian ini membawa manfaat yang banyak buat comerciante kita yang gundah gulana atau foi-was mengenai fatwa yang dikeluarkan JAKIM. MUNGKIN ARTIKEL INI SANGAT BERGUNA BAGI ANDA SEMUA YANG MASIH KELIRU DENGAN HUKUM FOREX. KALAU NK HARAPKAN PIHAK JAKIM, SURUHANJAYA FATWA KEBANGSAAN ATAU MANA2 JABATAN DALAM KERAJAAN, SEBENARNYA DIRI KITA DIANAK TIRIKAN OLEH KERAJAAN SENDIRI. SEBAB TU SAYA MENGAJAK ANDA BASE PADA SEORANG PROFISSIONAL TRADER KERANA PROFISSIONAL TRADER AKAN BERURUSNIAGA DI DALAM FOREX DENGAN CARA YANG BETUL. Di roangan terhad ini pihak kami ingin menjawab beberapa kekeliruan tentang hukum berkaitan dengan perdagangan matawang asing atau Forex (troca de forex). Kekeliruan dalam memberi fatwa tentang haramnya perdagangan matawang asing timbul disebabkan dangkalnya ilmu tentang tentang perkara tersebut hanya melalui mendengar cerita tentang perlaksanaannya atau sekadar membaca artikel yang ditulis tentangnya di internet atau mana mana manzana tanpa terlibat secara langsung untuk memahami proses perdagangan matawang asing ini dilakukan. Sesetengah pihak begitu tegas mengatakan dan cuba membuktikan ianya haram sehingga menjengilkan biji mata untuk menegakkan hujahnya tanpa menilai secara kajian yang mendalam atau memahaminya terlebih dahulu dengan secara tepat. Pertama, beberapa pihak ada menyatakan bahawa perdagangan matawang como pada hukum asalnya adalah harus dan kemudiannya haram berlangsung selama 24 jam sehari secara berterusan. Untuk makluman sidang pembaca, perdagangan matawang asing hanine boleh dilakukan 24 jam sehari dan selama 5 hari seminggu bermula Isnin hingga Jumaat sahaja secara online. Pada hari Sabtu dan Ahad, pasaran matawang seluruh dunia ditutup. Hanya pasaran Da Ma Cai, Sport Toto, Magnum 4D dan yang sewaktu dengannya dibuka secara 8220off-line8221 (Ini hukumnya adalah haram tanpa adanya syak wasangka lagi). Mereka juga menyatakan bahawa berlakunya 8220Riba an-Nasiah8221 daripada pertukaran wang kerana tidak dilakukan secara 8220yadan bi yadin8221 atau dalam Inggerisnya 8220 na base do spot8221 atau dalam bahasa Melayunya 8220tangan ke tangan8221 atau dalam bahasa yang lebih mudah adalah 8220serah dan terima8221 atau qadabh. Di dalam perdagangan matawang asing tidak akan dibenarkan membuat pembelian atau penjualan sekiranya mudharib (comerciante) tidak mempunyai duit yang mencukupi di dalam akaunnya sendiri. Ini bermakna Mudharib (comerciante) perlu menjual atau membeli atau dengan istilah lain menukar matawang bergantung pada nilai yang dimiliki bertepatan konsep 8220serah dan terima8221 atau 8220 na base do spot8221 qabadh secara hukmi. Di dalam perdagangan matawang asing tidak berlaku tempahan nilai matawang atau pembidaan nilai matawang. Apa yang berlaku ialah pembelian dan penjualan sesuatu nilai matawang yang dikategori oleh Ulama sebagai 8220 bay8217u naqdu bi naqdi kas sil8217ati 8220. Nilai matawang yang diniagakan adalah dari jenis yang berbeza dan bukannya dari satu jenis kerana di dalam perdagangan matawang asing tindakkan berlaku jual beli pada matawang Dari yang sama jenis. Contohnya dibeli (buylongmine) atau dijual (sellshortyours) matawang US Dolar bersamaan dengan Yen japones (USDJPY). Gra-Bretanha Pound bersamaan dengan US Dolar (GBPUSD). Mereka juga menegaskan bahawa perdagangan matawang como adalah haram kerana transaksi diuruskan oleh sebuah institusi kewangan konvensional. Adakah muamalah di dalam Islao islam islam islam islam islam islam islam islam islam islam islam islam islam islam Islamabad. Bagaimana pula hukumnya sebuah banco konvensional yang menggaji pegawai syarie8217nya untuk menjaga atau memantau kaunter Islao banco tersebut sedangkan selebihnya terlibat dalam riba dan haram Dan pegawai syari8217e tersebut terpaksa redha dengan selebihnya kerana alasan bukan dalam bidang kuasa beliau Memang benar bahawa Painel Penasihat Syariah Sedunia yang bernaung di Bawah nama Contabilidade auditoria Organizacao para instituicoes islamicas (AAOIFI) yang antara Painel Penasihat Syariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani, Prof. Dr. Syeikh Wanbah Zuhayli, Prof. Dr. Syeikh Siddiq Dharir, Syeikh Abdullah al-Mani8217 dan ramai lagi menyatakan bahawa transaksi antara matawang Secara tangguh dan 8220 forward8221 akan menghasilkan 8220Riba an-Nasiah8221. Tetapi perniagaan matawang secara tangguh dan 8220forward8221 tidak berlaku dalam realiti perdagangan matawang asing. Ini kerana setiap belian atau jualan hendaklah dilakukan secara langsung dan semasa ataupun 8220instant8221 dalam pasaran tanpa adanya penangguhan waktu dan 8220forward8221 walau sesaatpun. Mereka menyatakan bahawa perdagangan matawang como adalah haram kerana berlakunya SWAP. SWAP sebagaimana yang didefinisikan adalah 8220sebagai satu perjanjian atau kontrak di antara dua pihak bagi pertukaran bertempoh bagi sesuatu asset kewangan yang khusus, material de ativos atau kadar faedah. Proses ini hanya berlaku antara institusi kewangan dengan institusi kewangan yang lain sahaja. Apa yang berlaku ialah istilah SWAP dalam perdagangan matawang asing tersebut merupakan caj penyetoran dagangan (taxas de armazenamento) untuk penjualan atau pembelian matawang yang melebihi 24 jam dan bukannya pertukaran bertempoh atau jualan matawang secara tangguh. Mereka mendakwa bahawa perdagangan matawang como adalah haram kerana konsep 8220options8221 yang didefinasikan sebagai 8216Satu kontrak yang mana hak diberikan (tetapi tidak menjadi kewajipan) untuk membeli atau menjual sesuatu item yang dipersetujui (sama ada dalam bentuk saham, komoditi, matawang, indeks dan hutang) pada Harga yang ditentukan. Tiada kewajipan bagi penempah untuk memenuhi tuntutan kontrak bagi membeli item yang ditempah, tetapi penjual hak item itu, wajib memenuhi tuntutan kontrak.8221Dan beliau kaitkan 8220options8221 ini dengan penjualan benda yang belum dimiliki berteraskan hadis Nabi s. a.w yang berbunyi. 8220Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena sesungguhnya jual beli yang demikian itu mengandungi penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baiqqi e Ibnu Mas8217ud) 8216Options8217 dengan penjualan benda yang belum dimiliki adalah topik dan perbahasan yang jauh berbeza. Nampak gayanya beliau terkeliru antara dua benda yang tidak berkaitan ini. Kami memang akui bahawa 8216options8217 adalah salah satu urus niaga yang terlibat dengan gharar dan riba serta hukumnya haram akan tetapi ianya tidak dibenarkan dan tidak berlaku dalam perdagangan matawang asing atau forex (divisas) tetapi ianya hanya berlaku dalam ekuiti dan komoditi. Mereka juga mendakwa berlakunya 8220futures8221 dalam perdagangan matawang asing dan ianya adalah haram bila terlibat dengan matawang kerana ianya membawa kepada 8220Riba an-Nasiah8221. 8220Futuras8221 itu didefinasikan sebagai. 8220 Satu kontrak komersial yang dibuat bagi melakukan pembelian atau jualan satu aset dalam satu kuantiti yang khusus pada tarikh akan datang yang khusus 8220 (Britannica Encyclopedia, 1988. 565). Para cendiakawan dan ilmuwan Islam membenarkan 8220futures8221 dilakukan dengan syarat kontrak komersial yang dibuat itu hanya janji dari satu belah pihak atau 8220 promessa unilateral de um lado8221. Oleh itu, apa yang berlaku dalam perdagangan matawang como adalah bertetapan dengan syarat yang diberikan oleh Ulama8217 Islam dengan futuros yang dibenarkan dalam perdagangan matawang como adalah dikenali sebagai 8220pending order8221 dan proses perlaksanaan yang diberi kuasa sepenuhnya kepada mudharib (comerciante) tanpa gangguan atau campurtangan dari mana - mana pihak untuk membuat keputusan meletakkan dan meneruskan 8220pending order8221 tersebut atau sebaliknya. Mereka mendakwa bahawa di dalam pelaburan perdagangan matawang asing Terdapatnya Garantido de capital (Jaminan Wang Modal tidak lupus) dan juga 8216Guaranteed Fixed Return8217 (jaminan pulangan dan jumlah yang tertentu). Kami dapati dua unsur ini tidak berlaku di dalam perdagangan matawang kerana kami pernah berjumpa dengan mereka yang rugi berjuta-juta ringgit dan tidak kurang juga yang membuat keuntungan berjuta-juta ringgit. Itulah risiko sebuah perniagaan dan dalam apa jua perniagaan. Hanya mereka yang kuat dan kental sahaja akan bangkit dan yang lemah akan terus menjadi semakin lemah. Mungkin beliau tersilap faham tentang orang yang membuat skim Pak Man Telo dengan realiti perdagangan matawang asing. Daripada penelitian dan pemerhatian yang kami lakukan serta kajian yang mendalam tentang bagaimana urusan serta perjalanan perdagangan matawang asing dilaksanakan, kami dapati tidak terdapat unsur-unsur atau terma-terma yang bercanggah dengan Islam. Setelah dihalusi tentang perlaksanaan dan perjalanannya untuk ketika dan saat artikel ini ditulis, tiada satupun yang bercanggah dengan kehendak syara8217 atau terlibat dengan syubhah atau ribawi. Walaupun desenhou uma seta de uma pessoa com a internet, ianya mewakili akaun dan duit yang sebenar serta berhadapan dengan risiko yang tinggi kepada sesiapa yang berurusan dengan perdagangan matawang asing ini. Kredit a: Atuk Pemalu Ftt Fx Di bawah ini penulis berkongsi kepada anda penjelasan daripada Ustaz Ahmad Dasuki mengenai forex kerana beliau Ahli dalam bidang muamalat ini. Semoga bermanfaat.