Pelaburan Forex 2014 Movies
Pelaburan Forex 2014 MoviesHukum Labur amplificador Berniaga Forex (Forex Trading) Zaharuddin Abd Rahman Saya ingin minta pihak ustaz untuk menerangkan tentang pelaburan tukaran matawang como danura pera. Bagaimana pula jika saya melakukan transaksi sendiri dengan berbekalkan analisa sendiri atau yang disediakan oleh broker dengan melayari internet. Kemudian memperolehi untung dari jualan dan belian matawang asing ini. Terima kasih Bagi menjawab soalan ini, anda perlu memahami dua jenis perkara iaitu: - 1 - Melabur wang ringgit anda ke dalam satu syarikat yang memperolehi untung melalui FOREX. 2- Melantik satu platform atau syarikat untuk menjalankan jual beli wang asing dan simpan. Semua transaksi dijalankan oleh anda sendiri, syarikat hanya menyediakan plataforma de mengambil upah perkhidmatan sahaja. Pertama. Hukum bagi melabur dalam syarikat yang menjalankan FOREX: Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Perdagangan Mata wang Asing Ia merupakan suatu jenis perdagangantransaksi yang memperdagangkan matawang suatu negara terhadap matawang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar matawang utama di dunia selama 24 jam secara Berterusan. Benar, memang FOREX matawang adalah diharuskan, tetapi keharusannya tertakluk kepada sejauh mana ia menurut garis panduan yang dikeluarkan dari hadith Nabi yang sohih. Iaitu: - a - Ditukar (serah dan terima) dalam waktu yang sama ia disebut dalam hadis sebagai yadan bi yadin. Dalam bahasa Inggerisnya adalah no local. Ia datang banyak hadis antara yang paling utama adalah:. . . . . . . . . Ertinya. Emas dengan Emas (ditukar atau diniagakan). Perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam mestilah sama timbangan dan sukatannya, dan ditukar secara terus (pada satu masa) dan sekiranya berlainan jenis, maka berjual-belilah kamu sebagaimana yang disukai (Riwayat Muslim, no 4039 nao Hadith 119). B - Nabi bersabda: - Ertinya. Sesungguhnya Rasulullah s. a.w berkata. Pertukaran antara perak dan emas adalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu masa) (Riwayat Muslim, no 1586, 31209) c - Manakala pembelian secara hutang dari salah satu antara dua pihak adalah haram berdasarkan hadis: - Ertinya. Rasulullah s. a.w melarang dari menjual emas dan perak secara berhutang (Riwayat Al-Bukhari, no 2070, 2762) Hadis-hadis di atas menyebut perihal displin Islam dalam pertukaran emas dan perak. Untuk informasi, ulama bersepakat bahawa matawang (nota de banco) juga adalah sama displinnya dengan emas dan perak disbabkankan nilai dan fungsinya sebagai meio de troca. Justeru setiap displin dan syarat transaksi yang melibatkan emas dan perak juga TERPAKAI pada urusan transaksi matwang. Demikian keputusan Majlis Fiqh Antrabangsa dan juga Majlis Kewangan Islam Antarabangsa di bawah AAOIFI. FOREX dalam matawang yang diuruskan oleh syarikat konvensional sudah pasti tidak akan menjaga syarat ini kerana kebanyakan FOREX yang dijalankan oleth institusi Konvalsional adalah lsquoForward FOREX atau Forex yang menggunakan lsquoValue para a frente (nilai masa hadapan) yang tergolong dalam Riba Nasiah. Mereka juga kerap menggunakan SWAP, Opcoes do instrumento de lain-lain yang tidak halal di sisi Shariah. Instrumen-instrumen tadi tidak memenuhi syarat islam isitu serah terima atau disebut qabadh dalam Islam secara benar hakiki atau hukmi pada waktu yang sama. Masalah dalam implementasi FOREX adalah bertangguh dalam penyerahan dari kedua-dua pihak. Tatkala itu aqad menjadi batal (Radd al-Muhtar ala ad-durr, 4531). Tidak saya nafikan, bahawa terdapat sesetengah Institusi Kewangan Islamismo yang melakukan forex ini setelah mendapatkan kelulusan Majlis Penasihat Shariah mereka, Namun semua mereka hanya terlibat dalam FOREX jenis SPOT dan bukannya jenis lsquoForward jika adapun jenis forward ia menggunakan konsep Al-WAD atau Unilateral Promise dan ia Telah disepakati keharusannya. Apa yang pasti, Majlis Shariah mereka telah meletakkan beberapa syarat dan bukannya secara bebas begitu sahaja. Justeru MELABUR MODAL (BEERTI ANDA MELABUR DAN KEMUDIAN TUNGGU UNTUNG SAHAJA) dan di dalam institusi kewangan konvensional yang memperolehi untung melalui cara FOREX adalah tidak halal di sisi Islam. Ia adalah keputusan Painel Penasihat Shariah dunia yang bernaung di bawah nama Auditoria Auditoria de Auditoria Organizacao para Instituicoes Islamicas (AAOIFI). Painel de Antara penasihat Shariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani, Prof. Dr. Syeikh Wahbah Zuhayli, Prof. Dr. Syeikh Siddiq Dharir, Syeikh Abdullah al-Mani, Dr. Abd Sattar Abu Ghuddah, Syeikh Dr. Nazih Hammad, Syeikh Dr. Hussain Hamid Hassan, Syeikh Nizam Yaquby, Dr. Mohd Daud Bakar, Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad, Syeikh Dr. Ajil Nashmi dan ramai lagi. KEDUA. Hukum FOREX TRADING yang dijalankan sendiri - Bagi mengetahui hukum bagi bentuk kedua ini, pertama-tamanya ia tertakluk kepada: - a - Terdapat unsur judi atau tidak apabila membeli dan menjual matawnag hanya kerana mengharap keuntungan dari perbezaaan nilainya. Bukan kerana digunapakai di negara matawang terbabit. Maka setelah kajian perinci oleh JAKIM dan ISRA, mendapati unsur judi adalah wujud maka semua jenis forex trading adalah HARAM. B - Kesohihan dan kewibawaan syarikat plataforma dari sudut lesennya dan pengenalannya. Ia diperlukan bagi mengelak anda ditipu oleh platform syarikat yang tidak sebenar. Butiran terperinci berkenaan plataforma ini mestilah diteliti dan boleh diperolehi. Jika tidak, transaksi e uma adalah syubhat dari awal lagi keran terdapat unsur gharar. B - Jika plataforma tersebut punyai wibawa dan lessen serta info yang sangat mencukupi, perkara kedua adalah menilai akta-akata berkaiatan dengan aktiviti ini dari badan berwajib di Malaysia. Ini perlu bagi memastikan anda tidak terlibat dengan aktiviti menyalahi undang-undang Negara. Jika yang kedua juga lulus, saya kira transaksi jual matawang como dan simpan dan kemudian jual semula apabila harga tukarannya naik adalah harus kerana ia secara automatiknya dilaksanakan menurut kaedah lsquospot. Namun mari kita sama-sama cuba mehami dan menyemak bagaimana proses ini dilakukan secara ringkas dan melihat pandangan Islam tentangnya. Setakat apa yang diterangkan oleh individu yang terlibat dan yang tahu berkenaan cara forex trading memlali internet ini. Ia seperti berikut: - 1) Ia mempunyai modal minimo. Sebagai contoh USD 1, USD 100 dan lain-lain, ia berbeza mengikut polisi syarikat forex trading masing-masing. 2) Dengan modal itu, plataforma de Syarikat de pihak forex trading ini akan membukakan satu akaun khas buat peserta. Setelah itu, pihak peserta akan menentukan samada untuk membuka kaunter jualan matawangnya di dalam akaun atau membuka kaunter belian. Gambaran mudahnya adalah: - Katalah modalnya USD 100 yang dibeli dengan tukaran semaa hari tersebut USD 1 RM 3.6, dan dibuka kaunter lsquoselling melalui platform syarikat tersebut. Sebagai contoh, pada esok harinya apabila dilakukan analisa terhadap pegerakan nilai matawang, didapati nilai USD mengukuh berbanding Ringgit iaitu USD 1 RM 4 Tatkala itu, ia akan menekan botao jual USD 100 dan memperolehi RM 400. Ini bermakna ia telah beroleh keuntungan sebanyak RM 40 berbanding Harga belian asalnya tadi. Pihak syarikat FOREX ini MESTILAH memasukkan seluruh RM 400 itu sebaik sahaja transaksi jual beli dilakukan, TIDAK DIBENARKAN DILEWATKAN ATAU DIMASUKKAN SEBAHAGIAN SAHAJA, jika dalam contoh di atas, Hanya RM 40 dimasukkan, manakala baki modal sebanyak RM 360 hanya akan dimasukkan sejurus peserta menutup akaun pada Hari tersebut. Isu Shariah. Jika ini tidak berlaku, maka ia lulus dari sudut Shariah, namun jika kelewatan berlaku, isu Shariah di sini adalah berlaku penangguhan dalam penyerahan matawang ringgit. Ini menjadikan ia bercangah dengan arahan Nabi s. a.w: - Dalam menukar wang dengan wang, Nabi telah menyebut garis panduan yang mesti dipatuhi iaitu: Ertinya. Sesungguhnya Rasulullah s. a.w berkata. Pertukaran antara perak dan emas adalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu masa) (Riwayat Muslim, no 1586, 31209) Manakala pembelian secara hutang dari salah satu antara dua pihak adalah haram berdasarkan hadis: - Ertinya. Rasulullah viu melarang dari menjual emas dan perak secara berhutang (Riwayat Al-Bukhari, no 2070, 2762) Imam An-Nawawi telah menyebut dengan terang bahawa para ulama telah bersepakat wajibnya syarat serah terima dalam satu masa atau lsquoTaqabud samada secara hakiki (fizikal) atau Hukmi (melalui mediuam internet tetapi punyai bukti seperti resit atau nota elektronik yang menunjukkan transaski sah) (Syarah Sohih Muslim) Cadangan. Mesti dipastikan bahawa semasa transkasi jual beli dilakukan, kesemua modal dicampur untung dimasukkan di dalam akaun kita tanpa sebarang tangguh, dan secara automatik juga kita boleh mengeluarkan wang tersebut tanpa sebarang halangan. 3) Terdapat syarikat yang mensyaratkan minimo modal yang tinggi seperti USD 1000 dan lain-lain jumlah. Untuk itu mereka menawarkan apa yang dinamakan alavancagem yangmana modal peserta akan digandakan. Sebagai contoh, katalah modal sebenar anda adalah USD 100. Maka anda dikehendaki memilih atau secara pilihan memlih gandaan yang dikehendaki. Seperti 1. 10 beerti modal anda akan digandakan kepada 10 kali menjadi USD 1000 atau jika memilih 1: 100, beerti modal anda menjadi USD 10000. Dengan jumlah baru inilah matawang anda akan di pasarkan di pasaran. O uso de varios instrumentos financeiros ou capital emprestado, como margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. A alavancagem pode ser criada atraves de opcoes, futuros, margens e outros instrumentos financeiros. Por exemplo, diga que voce tem 1.000 para investir. Esse valor poderia ser investido em 10 acoes da Microsoft, mas para aumentar a alavancagem, voce poderia investir os 1.000 em cinco contratos de opcoes. Voce entao controlaria 500 acoes em vez de apenas 10. (Rujukan) Jika benarlah apa yang saya gambarkan ini, transaksi forex menggunakan Leverage ini adalah HARAM kerana ia dikira menjual matawang yang tidak di dalam milik anda. Milik sebenar anda hanyalah USD 100 tetapi yang dijual adalah 10.000. Ia berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi s. a.w. Ertinya. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak di dalam milikmu (Riwayat Abu Daud, no 3504, 3283) Malah saya juga hampir pasti, wang yang digandakan oleh syarikat itu dikira sebagai pemberian pinjaman dan sudah tentu mereka akan mengambil sedikit keuntungan samada diketahui atau tidak diketahui oleh peserta . Jika ini berlaku, sekali lagi riba telah berlaku. Bagi mengelakkan perkara yang ditegah oleh islamismo dari berlaku di sini, penggunaan alavancagem 1: 1 sahaja yang dibenarkan. Wallahualam. 4) Diberitakan juga pihak syarikat menasihatkan peserta agar menggunakan modalnya kurang dari 30 bagi mengurangkan risiko semasa trading dijalankan. Dan jika terdapat masalah kemungkinan rugi atau apa yang dinamakan margem chamada, pihak peserta dibenarkan untuk membuka kaunter satu lagi samada jual atau beli bagi menyeimbangkan kemungkinan rugi. Pandangan. Wallahualam, jika semunya dilaksanakan dengan jelas dan perancangan yang betul. Setakat ini saya tidak nampak adanya masalah Shariah dalam tindakan ini KECUALI IA MEMPUNYAI ELEMN PERJUDIANO YANG JELAS kerana membeli nilai matawang untuk dijual apabila nilainya naik sedangkan ia BUKAN KOMODITI. Wallahualam. Walaupun berniaga sendiri forex dan memenuhi syarat ini ADALAH HARAM kerana sebab utamanya adalah JUDI, tambahan pula ia bukanlah sesuatu yang disukai por polisi ekonomi di dalam Isla, pertamanya kerana menurut pandangan ekonomi dalam Isla, matawang adalah meio de troca sahaja dan ia bukanlah komoditi yang wajar Diniagakan bagi memperolehi untung dari perbezaan nilainya. Kita tahu nilai matwang kini tidak lagi bersandarkan emas atau perak, wang kertas hari ini (fiat money) tidak mempunyai nilai tersendiri (seperti logam emas dan perak) kecuali nilainya datang dari pasaran global yang ditentukan oleh demanda e fornecimento di pasaran dunia. Justeru, menjadikan cara ini bagi memberikan anak dan isteri makan bukanlah satu bentuk kerjaya yang terpuji di dalam Islam. Malah ia sebenarnya membantu sistem kapitalis dan menguatkan sistem ekonomi yang mereka anjurkan. Justeru, fikirkanlah. Jika anda tidak ingin menerima padnagan saya, tidak mengapa tetapi bacalah pendapat ulama besar kewangan Islamismo sedunia iaitu Syeikh Mufti Taqi Uthmani dalam hal ini: Forex Currency Trading Por Mufti Muhammad Taqi Usmani Publicado: 11 Zul QaDah 1424, 22 de novembro de 2007 P.) E Forex Currency Trading halal Anexei um documento detalhando os aspectos do negocio. A.) Eu entrei os papeis enviados por voce. Eu sou de opiniao que essas transacoes nao sao compativeis com Shariah. A propria condicao de que voce nao pode receber a entrega da moeda comprada torna inadmissivel. Alem disso, existem outros elementos segundo o meu conhecimento que tornam este comercio ilegal na Shariah, como vendas a prazo, vendas a descoberto, etc. Isto e, alem do fato de que as moedas sao originalmente um meio de troca e so devem ser trocadas por Uso pessoal em diferentes paises. Para torna-los uma mercadoria negociavel apenas para ganhar lucro, tambem e contra a filosofia basica da economia islamica. Eu, portanto, nao aconselho voce a entrar neste comercio. Sila Buka Sumber. Forex Trading Adakah anda mengenali siapa Syeikh Mufti Taqi Uthmani, sila buka di sini untuk mengenalinya. Zaharuddin Abd Rahman 28 Zulhijjah 1428 ps. Semua pemain forex, nota dan jawpaan saya inin adalah jawapan yang dipermudah agar ia boleh difahami orang awam. Jika terdapat kesilapan teknik carajual dan beli, boleh dimaklumakn kepada di ruangan komentar keraii info tentang tatacara di atas juga saya perolehi diari yang terlibat. Syaa tiada masa ingressou em papel e em papel. Sekian Adicione esta pagina aos seus sites favoritos de social bookmarking. Mais. Tradutor de moeda estrangeira ISLAMIC FOREX TRADING 1. Os contratos basicos de cambio Existe um consenso geral entre os juristas islamicos sobre a visao de que as moedas de diferentes paises podem ser trocados em uma base pontual a uma taxa Diferente da unidade, uma vez que as moedas de diferentes paises sao entidades distintas com valores diferentes ou valor intrinseco e poder de compra. Parece tambem haver um acordo geral entre a maioria dos academicos na visao de que a troca de moeda em regime de adiantamento nao e permitida, ou seja, quando os direitos e obrigacoes de ambas as partes se relacionam com uma data futura. No entanto, ha uma consideravel diferenca de opiniao entre os juristas quando os direitos de qualquer uma das partes, que e igual a obrigacao da contraparte, sao diferidos para uma data futura. Para elaborar, consideremos o exemplo de dois individuos A e B que pertencem a dois paises diferentes, India e EUA, respectivamente. A pretende vender rupias indianas e comprar dolares dos EUA. O inverso e verdadeiro para B. A taxa de cambio rupia-dolar acordada e 1:20 e a transacao envolve compra e venda de 50. A primeira situacao e que A faz um pagamento no local de Rs1000 a B e aceita pagamento de 50 de B . A transacao e liquidada a partir de ambos os lados. Tais transacoes sao validas e islamicamente permitidas. Nao ha duas opinioes sobre o mesmo. A segunda possibilidade e que a liquidacao da transacao de ambos os fins e diferida para uma data futura, digamos, apos seis meses a partir de agora. Isso implica que tanto A como B fariam e aceitavam o pagamento de Rs1000 ou 50, conforme o caso, apos seis meses. A visao predominante e que tal contrato nao e islamicamente permitido. Uma visao minoritaria considera isso permitido. O terceiro cenario e que a transacao e parcialmente liquidada de uma unica extremidade. Por exemplo, A faz um pagamento de Rs1000 agora para B em vez de uma promessa de B de pagar 50 para ele depois de seis meses. Alternativamente, A aceita 50 agora de B e promete pagar Rs1000 para ele depois de seis meses. Existem visoes diametralmente opostas sobre a permissibilidade de tais contratos que equivalem a bai-salam em moedas. O objetivo deste trabalho e apresentar uma analise abrangente de varios argumentos em apoio e contra a permissibilidade desses contratos basicos envolvendo moedas. A primeira forma de contratacao envolvendo troca de contravalores no local e alem de qualquer tipo de controversia. A admissibilidade ou nao do segundo tipo de contrato em que a entrega de um dos contravalores e adiada para uma data futura, geralmente e discutida no ambito da proibicao riba. Consequentemente, discutimos este contrato detalhadamente na secao 2 sobre a questao da proibicao de riba. A admissibilidade da terceira forma de contrato em que a entrega de ambos os contravalores e diferida, geralmente e discutida no ambito da reducao de risco e incerteza ou gharar envolvidos em tais contratos. Este, portanto, e o tema central da secao 3, que aborda a questao do gharar. A secao 4 tenta uma visao holistica da Sharia relaciona questoes como tambem o significado economico das formas basicas de contratacao no mercado de cambio. 2. A questao da proibicao de Riba A divergencia de pontos de vista1 sobre a permissibilidade ou nao de contratos de cambio em moedas pode ser atribuida principalmente a questao da proibicao de riba. A necessidade de eliminar a riba em todas as formas de contratos de cambio e de extrema importancia. Riba em seu contexto da Sharia e geralmente definida2 como um ganho ilegal derivado da desigualdade quantitativa dos contravalores em qualquer transacao que pretenda efetuar o intercambio de duas ou mais especies (anwa), que pertencem ao mesmo genero (jins) e sao regidas por A mesma causa eficiente (illa). Riba geralmente e classificada em riba al-fadl (excesso) e riba al-nasia (adiamento), que denota uma vantagem ilegal em excesso ou afericao, respectivamente. A proibicao do primeiro e alcancada por uma estipulacao de que a taxa de troca entre os objetos e unidade e nenhum ganho e permitido para qualquer das partes. O ultimo tipo de riba e proibido por nao permitir a liquidacao diferida e garantir que a transacao seja resolvida no local por ambas as partes. Outra forma de riba e chamada riba al-jahiliyya ou riba pre-islamica que se situa quando o credor pede ao mutuario na data de vencimento se o ultimo liquidar a divida ou aumentar a mesma. O aumento e acompanhado da cobranca de juros sobre o montante inicialmente emprestado. A proibicao de riba na troca de moedas de diferentes paises exige um processo de analogia (qiyas). E em qualquer exercicio envolvendo analogia (qiyas), causa eficiente (illa) desempenha um papel extremamente importante. E uma causa eficiente comum (illa), que conecta o objeto da analogia com o assunto, no exercicio do raciocinio analogico. A causa eficiente apropriada (illa) no caso de contratos de cambio foi definida de forma variada pelas principais escolas de Fiqh. Essa diferenca se reflete no raciocinio analogo para moedas de papel pertencentes a paises diferentes. Uma questao de significancia consideravel no processo de raciocinio analogo refere-se a comparacao entre moedas de papel com ouro e prata. Nos primeiros dias do Isla, ouro e prata desempenharam todas as funcoes do dinheiro (thaman). As moedas eram feitas de ouro e prata com um valor intrinseco conhecido (quantum de ouro ou prata contido nelas). Tais moedas sao descritas como thaman haqiqi, ou naqdain na literatura Fiqh. Estes eram universalmente aceitaveis ??como principal meio de troca, representando uma grande parte das transacoes. Muitas outras commodities, como, varios metais inferiores tambem serviram de meio de troca, mas com aceitabilidade limitada. Estes sao descritos como falsos na literatura Fiqh. Estes tambem sao conhecidos como thaman istalahi devido ao fato de que sua aceitabilidade nao decorre do seu valor intrinseco, mas devido ao status concedido pela sociedade durante um determinado periodo de tempo. As duas formas acima mencionadas de moedas foram tratadas de forma muito diferente pelos juristas islamicos do inicio do ponto de vista da permissibilidade dos contratos que os envolvem. A questao que precisa ser resolvida e se as moedas do papel atual da idade se enquadram na categoria anterior ou a ultima. Uma visao e que estes devem ser tratados a par com thaman haqiqi ou ouro e prata, uma vez que servem como principal meio de troca e unidade de conta como o ultimo. Assim, por um raciocinio analogo, todas as normas e injuncoes relacionadas a Sharia aplicaveis ??a thaman haqiqi tambem devem ser aplicaveis ??ao papel moeda. O intercambio de thaman haqiqi e conhecido como bai-sarf e, portanto, as transacoes em moedas de papel devem ser regidas pelas regras da Sharia relevantes para bai-sarf. A visao contraria afirma que as moedas de papel devem ser tratadas de forma semelhante a fals ou thaman istalahi devido ao fato de seu valor facial ser diferente do seu valor intrinseco. A sua aceitabilidade decorre do seu estatuto juridico dentro do pais domestico ou da importancia economica global (como no caso de dolares americanos, por exemplo). 2.1. Uma Sintese de Vistas Alternativas 2.1.1. Razao analogica (Qiyas) para a proibicao de Riba A proibicao de riba baseia-se na tradicao que o santo profeta (a paz esteja com ele) disse: ouro para ouro, prata para prata, trigo para trigo, cevada para cevada, data para data, Sal para o sal, nas mesmas quantidades no local e quando as mercadorias sao diferentes, vendem como voce se adequa, mas no local. Assim, a proibicao da riba se aplica principalmente aos dois metais preciosos (ouro e prata) e quatro outros Commodities (trigo, cevada, datas e sal). Tambem se aplica, por analogia (qiyas) a todas as especies que sao governadas pela mesma causa eficiente (illa) ou que pertencem a qualquer genero dos seis objetos citados na tradicao. No entanto, nao existe um acordo geral entre as varias escolas de Fiqh e ate mesmo estudiosos pertencentes a mesma escola sobre a definicao e identificacao de causa eficiente (illa) de riba. Para os Hanafis, causa eficiente (illa) de riba tem duas dimensoes: os artigos trocados pertencem ao mesmo genero (jins) que possuem peso (wazan) ou mensurabilidade (kiliyya). Se em uma troca dada, ambos os elementos de causa eficiente (illa) estao presentes, isto e, os contravalores trocados pertencem ao mesmo genero (jins) e sao todos pesaveis ??ou todos mensuraveis, entao nenhum ganho e permitido (a taxa de cambio deve Ser igual a unidade) e a troca deve ser no local. Em caso de ouro e prata, os dois elementos de causa eficiente (illa) sao: unidade de genero (jins) e capacidade de pesagem. Esta e tambem a visao Hanbali de acordo com uma versao3. (Uma versao diferente e semelhante a visao de Shafii e Maliki, conforme discutido abaixo.) Assim, quando o ouro e trocado por ouro, ou a prata e trocada por prata, so sao permitidas transacoes instantaneas sem qualquer ganho. Tambem e possivel que em uma dada troca, um dos dois elementos de causa eficiente (illa) esteja presente e o outro esteja ausente. Por exemplo, se os artigos trocados sao todos pesaveis ??ou mensuraveis, mas pertencem a diferentes generos (jins) ou, se os artigos trocados pertencem ao mesmo genero (jins), mas nem e pesavel nem mensuravel, entao troca com o ganho (a uma taxa diferente de Unidade) e permissivel, mas a troca deve ser no local. Assim, quando o ouro e trocado por prata, a taxa pode ser diferente da unidade, mas nao e permitida a liquidacao diferida. Se nenhum dos dois elementos de causa eficiente (illa) de riba estiver presente em uma troca dada, nenhuma das injuncoes para a proibicao riba se aplica. O intercambio pode ocorrer com ou sem ganho e tanto em um ponto quanto em diferido. Considerando o caso de troca envolvendo moedas de papel pertencentes a paises diferentes, a proibicao riba exigiria uma busca por causa eficiente (illa). As moedas pertencentes a diferentes paises sao entidades claramente distintas, que sao legais em limites geograficos especificos com diferentes valores intrinsecos ou poder de compra. Dai, uma grande maioria de estudiosos talvez afirmem, com razao, que nao ha unidade de genero (jins). Alem disso, estes nao sao pesaveis ??nem mensuraveis. Isso leva a uma conclusao direta de que nenhum dos dois elementos de causa eficiente (illa) de riba existe nessa troca. Assim, a troca pode ser realizada sem qualquer injuncao quanto a taxa de cambio e a forma de liquidacao. A logica subjacente a esta posicao nao e dificil de compreender. O valor intrinseco das moedas de papel pertencentes a diferentes paises difere, pois estes tem poder de compra diferente. Alem disso, o valor intrinseco ou o valor das moedas de papel nao pode ser identificado ou avaliado ao contrario do ouro e da prata que podem ser pesados. Portanto, nem a presenca de riba al-fadl (por excesso), nem riba al-nasia (por adiamento) pode ser estabelecida. A escola Shafii de Fiqh considera a causa eficiente (illa) no caso de ouro e prata serem sua propriedade de ser moeda (thamaniyya) ou meio de troca, unidade de conta e loja de valor. Esta e tambem a visao Maliki. De acordo com uma versao desta visao, mesmo que o papel ou o couro sejam feitos como meio de troca e recebam o status da moeda, entao todas as regras relativas ao naqdain, ou o ouro e a prata sao aplicaveis ??a eles. Assim, de acordo com esta versao, o intercambio envolvendo moedas de diferentes paises a uma taxa diferente da unidade e permitido, mas deve ser resolvido no local. Outra versao das duas escolas de pensamento acima e que a causa eficiente citada acima (illa) de ser moeda (thamaniyya) e especifica para ouro e prata e nao pode ser generalizada. Ou seja, qualquer outro objeto, se usado como meio de troca, nao pode ser incluido em sua categoria. Assim, de acordo com esta versao, as injuncoes Sharia para a proibicao riba nao sao aplicaveis ??as moedas de papel. As moedas pertencentes a diferentes paises podem ser trocadas com ou sem ganho e tanto em um ponto quanto em diferido. Os defensores da versao anterior citam o caso da troca de moedas de papel pertencentes ao mesmo pais em defesa da sua versao. A opiniao consensual dos juristas neste caso e que essa troca deve ser sem qualquer ganho ou a uma taxa igual a unidade e deve ser resolvida no local. Qual e o raciocinio subjacente a decisao acima. Se considerarmos a Hanafi e a primeira versao da posicao Hanbali, entao, neste caso, apenas uma dimensao da causa eficiente (illa) esta presente, ou seja, elas pertencem ao mesmo genero (jins ). Mas as moedas de papel nao sao pesaveis ??nem mensuraveis. Por conseguinte, a lei Hanafi aparentemente permitiria o intercambio de diferentes quantidades da mesma moeda no local. Do mesmo modo, se a causa eficiente de ser moeda (thamaniyya) e especifica apenas para ouro e prata, a lei Shafii e Maliki tambem permitiria o mesmo. Escusado sera dizer que isso equivale a permitir emprestimos e emprestimos baseados em riba. Isso mostra que, e a primeira versao do pensamento de Shafii e Maliki, que esta subjacente a decisao consensual de proibicao de lucro e liquidacao diferida em caso de troca de moedas pertencentes ao mesmo pais. De acordo com os proponentes, estender essa logica ao intercambio de moedas de diferentes paises implicaria que a permuta com ganho ou a uma taxa diferente da unidade e permitida (uma vez que nao ha unidade de jins), mas a liquidacao deve ser no local. 2.1.2 A comparacao entre cambio e Bai-Sarf Bai-sarf e definida na literatura Fiqh como uma troca envolvendo o thaman haqiqi, definido como ouro e prata, que serviu de principal meio de troca para quase todas as principais transacoes. Os defensores da opiniao de que qualquer troca de moedas de diferentes paises e o mesmo que o bai-sarf argumentam que, no atual periodo de idade, as moedas substituiram efetivamente e completamente o ouro e a prata como meio de troca. Por analogia, o intercambio envolvendo tais moedas deve ser regido pelas mesmas regras e injuncoes da Sharia como bai-sarf. Tambem se argumenta que, se for permitida a liquidacao diferida de ambas as partes no contrato, isso abriria as possibilidades de riba-al nasia. Os oponentes da categorizacao do cambio com o bai-sarf no entanto destacam que o intercambio de todas as formas de moeda (thaman) nao pode ser denominado como bai-sarf. De acordo com esta visao, o bai-sarf implica a troca de moedas feitas de ouro e prata (thaman haqiqi ou naqdain) sozinhas e nao de dinheiro declarado como tal pelas autoridades estaduais (thaman istalahi). As moedas atuais da epoca sao exemplos do ultimo tipo. Esses estudiosos encontram apoio nesses escritos que afirmam que, se as commodities de troca nao sao ouro ou prata, (mesmo que uma delas seja ouro ou prata), a troca nao pode ser denominada como bai-sarf. Nem as estipulacoes relativas a bai-sarf seriam aplicaveis ??a tais trocas. De acordo com o Imam Sarakhsi4 quando uma pessoa compra falsas ou moedas feitas de metais inferiores, como, por exemplo, cobre (thaman istalahi) para dirhams (thaman haqiqi) e faz um pagamento no local do ultimo, mas o vendedor nao possui falsos naquele momento , Entao essa permuta e permitida. Tomar posse de commodities trocadas por ambas as partes nao e uma condicao previa (enquanto no caso de bai-sarf, e.) Existe uma serie de referencias semelhantes que indicam que os juristas nao classificam uma troca de fals (thaman istalahi) por outra falsa ( Thaman istalahi) ou ouro ou prata (thaman haqiqi), como bai-sarf. Assim, as trocas de moedas de dois paises diferentes que so podem ser qualificadas como thaman istalahi nao podem ser categorizadas como bai-sarf. Nem a restricao quanto a liquidacao no local pode ser impostas a tais transacoes. Deve notar-se aqui que a definicao de bai-sarf e fornecida na literatura do Fiqh e nao ha mencao ao mesmo nas tradicoes sagradas. As tradicoes mencionam sobre riba, e a venda e compra de ouro e prata (naqdain), que pode ser uma fonte importante de riba, e descrita como bai-sarf pelos juristas islamicos. Tambem deve notar-se que, na literatura Fiqh, o bai-sarf implica a troca de ouro ou prata apenas se estes estao sendo usados ??como meio de troca ou nao. Troca envolvendo dinares e ornamentos de ouro, ambos de qualidade como bai-sarf. Varios juristas procuraram esclarecer este ponto e definiram o sarf como aquela troca em que ambas as commodities trocadas sao da natureza de Thaman, nao necessariamente do proprio Thaman. Portanto, mesmo quando uma das mercadorias e processada de ouro (digamos, ornamentos), essa troca e chamada de bai-sarf. Os defensores da visao de que a troca de moeda deve ser tratada de forma semelhante ao bai-sarf tambem derivam o apoio de escritos de juristas islamicos eminentes. De acordo com Imam Ibn Taimiya, qualquer coisa que desempenhe as funcoes de meio de troca, unidade de conta e armazenamento de valor e chamado thaman, (nao necessariamente limitado ao ouro amplificador de prata). Referencias semelhantes estao disponiveis nos escritos de Imam Ghazzali5 No que diz respeito as opinioes do Imam Sarakhshi em relacao ao intercambio envolvendo falsos, de acordo com eles, alguns pontos adicionais devem ser observados. Nos primeiros dias do Isla, os dinares e os dirhams feitos de ouro e prata eram usados ??principalmente como meio de troca em todas as principais transacoes. Somente os menores foram resolvidos com falsos. Em outras palavras, fals nao possuia as caracteristicas de dinheiro ou thamaniyya na integra e dificilmente era usado como loja de valor ou unidade de conta e era mais na natureza da mercadoria. Portanto, nao houve restricao na compra do mesmo por ouro e prata em regime diferido. As moedas atuais tem todas as caracteristicas do thaman e sao destinadas apenas a Thaman. O intercambio envolvendo moedas de diferentes paises e igual ao bai-sarf com diferenca de jins e, portanto, a liquidacao diferida levaria a riba al-nasia. O Dr. Mohamed Nejatullah Siddiqui ilustra esta possibilidade com um exemplo6. Ele escreve quot Em um momento dado no momento em que a taxa de cambio do mercado entre dolar e rupee e 1:20, se um individuo comprar 50 a taxa de 1:22 (liquidacao de sua obrigacao em rupias diferido para uma data futura), entao E altamente provavel que ele seja. Na verdade, emprestando Rs. 1000 agora em vez de uma promessa de reembolso de Rs. 1100 em uma data posterior especificada. (Desde entao, ele pode obter o Rs 1000 agora, trocando o 50 comprado no credito a taxa spot). Assim, o sarf pode ser convertido em emprestimo de emprestimo com base em juros. 2.1.3 Definir Thamaniyya e a chave Aparece a partir da sintese acima de pontos de vista alternativos que a questao-chave parece ser uma definicao correta de thamaniyya. Por exemplo, uma questao fundamental que leva a posicoes divergentes sobre a permissibilidade diz respeito a se thamaniyya e especifico para ouro e prata, ou pode ser associado a qualquer coisa que desempenhe as funcoes de dinheiro. Levamos algumas questoes abaixo que podem ser levadas em consideracao em qualquer exercicio de reconsideracao de posicoes alternativas. Deve ser apreciado que thamaniyya pode nao ser absoluto e pode variar em graus. E verdade que as moedas de papel substituiram completamente ouro e prata como meio de troca, unidade de conta e armazenamento de valor. Nesse sentido, as moedas de papel podem ser consideradas possuidoras de thamaniyya. No entanto, isso e verdade apenas para moedas domesticas e pode nao ser verdade para moedas estrangeiras. Em outras palavras, as rupias indianas possuem thamaniyya dentro dos limites geograficos da India e nao tem qualquer aceitabilidade nos EUA. Nao se pode dizer que estes possamos thamaniyya nos EUA, a menos que um cidadao dos EUA possa usar as rupias indianas como meio de troca, unidade de conta ou armazenamento de valor. Na maioria dos casos, essa possibilidade e remota. Esta possibilidade tambem e funcao do mecanismo da taxa de cambio em vigor, como a conversibilidade das rupias indianas em dolares norte-americanos, e se um sistema de taxa de cambio fixo ou flutuante esta em vigor. Por exemplo, assumindo a livre convertibilidade das rupias indianas em dolares americanos e vice-versa, e um sistema de taxa de cambio fixo, no qual a taxa de cambio da rupia-dolar nao devera aumentar ou diminuir no futuro previsivel, a taxa de rupia nos EUA e consideravelmente melhorada . O exemplo citado pelo Dr. Nejatullah Siddiqui tambem parece bastante robusto nas circunstancias. A permissao de troca de rupias por dolares em regime diferido (de um lado, e claro) a uma taxa diferente da taxa local (taxa oficial que provavelmente permanecera fixada ate a data da liquidacao) seria um caso claro de base em juros Emprestimos e emprestimos. No entanto, se a assuncao da taxa de cambio fixa for relaxada e o atual sistema de taxas de cambio flutuantes e volateis for assumido, entao pode-se mostrar que o caso de riba al-nasia se decompoe. Nos reescrevemos seu exemplo: quot Em um momento dado, quando a taxa de cambio do mercado entre dolar e rupee e de 1:20, se um individuo comprar 50 a taxa de 1:22 (liquidacao de sua obrigacao em Rupias diferido para uma data futura ), Entao e altamente provavel que ele seja. Na verdade, emprestando Rs. 1000 agora em vez de uma promessa de reembolso de Rs. 1100 em uma data posterior especificada. (Desde entao, ele pode obter o Rs 1000 agora, trocando o 50 comprado no credito a taxa spot). Isso seria assim, somente se o risco cambial for inexistente (a taxa de cambio permanece as 1:20) ou e suportada pela Vendedor de dolares (o comprador paga em rupias e nao em dolares). Se o primeiro for verdadeiro, o vendedor de dolares (credor) recebe um retorno predeterminado de dez por cento quando ele converte Rs1100 recebido na data de vencimento em 55 (a uma taxa de cambio de 1:20). No entanto, se o ultimo for verdadeiro, o retorno ao vendedor (ou ao credor) nao esta predeterminado. Nem precisa ser mesmo positivo. Por exemplo, se a taxa de cambio rupia-dolar aumentar para 1:25, entao o vendedor de dolares receberia apenas 44 (Rs 1100 convertidos em dolares) por seu investimento de 50. Aqui dois pontos sao dignos de nota. Primeiro, quando se assume um regime de cambio fixo, a distincao entre moedas de diferentes paises e diluida. A situacao torna-se semelhante a troca de libras com sterlings (moedas pertencentes ao mesmo pais) a uma taxa fixa. Em segundo lugar, quando se assume um sistema de taxa de cambio volatil, entao, assim como se pode visualizar os emprestimos atraves do mercado de moeda estrangeira (mecanismo sugerido no exemplo acima), tambem e possivel visualizar os emprestimos atraves de qualquer outro mercado organizado (como, por exemplo, para commodities ou acoes .) Se alguem substituir dolares por acoes no exemplo acima, seria lido como: quot Em um momento dado, quando o preco de mercado do estoque X e Rs 20, se um individuo comprar 50 acoes na taxa de Rs 22 (liquidacao de Sua obrigacao em rupias diferiu para uma data futura), entao e altamente provavel que ele seja. Na verdade, emprestando Rs. 1000 agora em vez de uma promessa de reembolso de Rs. 1100 em uma data posterior especificada. (Desde entao, ele pode obter o Rs 1000 agora, trocando os 50 estoques comprados no credito a preco atual). Neste caso tambem, como no exemplo anterior, os retornos para o vendedor de acoes podem ser negativos se o preco das acoes aumentar para Rs 25 no data de liquidacao. Assim, assim como os retornos no mercado de acoes ou no mercado de commodities sao islamicamente aceitaveis ??devido ao risco de preco, os retornos tambem sao no mercado de cambio devido as flutuacoes nos precos das moedas. Uma caracteristica unica de thaman haqiqi ou ouro e prata e que o valor intrinseco da moeda e igual ao seu valor nominal. Assim, a questao dos diferentes limites geograficos em que circula uma determinada moeda, como dinar ou dirham, e completamente irrelevante. O ouro e ouro se no pais A ou no pais B. Assim, quando a moeda do pais A feita de ouro e trocada pela moeda do pais B, tambem feita de ouro, entao qualquer desvio da taxa de cambio da unidade ou adiamento da liquidacao por qualquer das partes Nao pode ser permitido, pois isso envolve claramente riba al-fadl e tambem riba al-nasia. No entanto, quando as moedas de papel do pais A sao trocadas por moeda em papel do pais B, o caso pode ser completamente diferente. O risco de preco (risco de taxa de cambio), se positivo, eliminaria qualquer possibilidade de riba al-nasia na troca com liquidacao diferida. No entanto, se o risco de preco (risco de taxa de cambio) for zero, essa troca podera ser uma fonte de riba al-nasia se for permitida a liquidacao diferida7. Outro ponto que merece consideracao seria e a possibilidade de que certas moedas possamos possuir o thamaniyya, ou seja, usado como meio de troca, unidade de conta ou loja de valor globalmente, dentro dos paises domesticos e estrangeiros. Por exemplo, o dolar norte-americano e um curso legal dentro dos EUA, tambem e aceitavel como meio de troca ou unidade de conta para um grande volume de transacoes em todo o mundo. Assim, esta moeda especifica pode ser dita como possuindo thamaniyya globalmente, caso em que os juristas podem impor as injuncoes relevantes sobre trocas envolvendo essa moeda especifica para evitar riba al-nasia. O fato e que quando uma moeda possui thamaniyya globalmente, as unidades economicas que usam essa moeda global como meio de troca, unidade de conta ou loja de valor podem nao estar preocupadas com o risco decorrente da volatilidade das taxas de cambio entre paises. Ao mesmo tempo, deve reconhecer-se que uma grande maioria das moedas nao desempenha as funcoes de dinheiro, exceto dentro de suas fronteiras nacionais, quando estas sao legais. Riba e risco nao podem coexistir no mesmo contrato. O primeiro consagra uma possibilidade de retornos com risco zero e nao pode ser obtido atraves de um mercado com risco de preco positivo. Como foi discutido acima, a possibilidade de riba al-fadl ou riba al-nasia pode surgir em troca quando ouro ou prata funcionam como thaman ou quando a troca envolve moedas de papel pertencentes ao mesmo pais ou quando a troca envolve moedas de diferentes paises Seguindo um sistema de taxa de cambio fixo. A ultima possibilidade e talvez nao significativa8, uma vez que o preco ou a taxa de cambio das moedas devem flutuar livremente de acordo com as mudancas na demanda e na oferta e tambem porque os precos devem refletir o valor intrinseco ou o poder de compra das moedas. Os mercados de moeda estrangeira de hoje sao caracterizados por taxas de cambio volateis. Os ganhos ou perdas realizados em qualquer transacao em moedas de diferentes paises, sao justificados pelo risco suportado pelas partes no contrato. 2.1.4. Possibilidade de Riba com Futuros e Forwards Ate agora, discutimos as opinioes sobre a permissibilidade de bai salam em moedas, ou seja, quando a obrigacao de apenas uma das partes na bolsa e diferida. Quais sao os pontos de vista dos estudiosos sobre o adiamento das obrigacoes de ambas as partes. O exemplo tipico de tais contratos sao futuros e futuros9. De acordo com uma grande maioria de estudiosos, isso nao e permitido por varios motivos, sendo o mais importante o elemento de risco e incerteza (gharar) e a possibilidade de especulacao de um tipo que nao e permitido. Isso e discutido na secao 3. No entanto, outro motivo para rejeitar esses contratos pode ser a proibicao de riba. No paragrafo anterior, discutimos que o bai salam em moedas com taxas de cambio flutuantes nao pode ser usado para ganhar riba devido a presenca de risco cambial. E possivel demonstrar que o risco cambial pode ser coberto ou reduzido a zero com outro contrato a prazo negociado simultaneamente. E, uma vez que o risco e eliminado, o ganho claramente seria riba. Nos modificamos e reescrevemos o mesmo exemplo: quot Em um determinado momento no momento em que a taxa de cambio do mercado entre dolar e Rupia e de 1:20, um individuo compra 50 a taxa de 1:22 (liquidacao de sua obrigacao em Rupias diferidas para uma Data futura) e o vendedor de dolares tambem cobre sua posicao ao celebrar um contrato a termo para vender Rs1100 a ser recebido na data futura a uma taxa de 1:20, entao e altamente provavel que ele seja. Na verdade, emprestando Rs. 1000 agora em vez de uma promessa de reembolso de Rs. 1100 em uma data posterior especificada. (Desde entao, ele pode obter o Rs 1000 agora, trocando os 50 dolares comprados a credito a taxa spot). O vendedor dos dolares (credor) recebe um retorno predeterminado de dez por cento quando converte Rs1100 recebido na data de vencimento em 55 dolares ( A uma taxa de cambio de 1:20) por seu investimento de 50 dolares, independentemente da taxa de cambio vigente no prazo de vencimento. Outra maneira simples de ganhar o riba pode envolver uma transacao no local e uma transacao para a frente simultanea. Por exemplo, o individuo no exemplo acima compra 50 em uma base spot a taxa de 1:20 e simultaneamente entra em um contrato a prazo com a mesma parte para vender 50 a taxa de 1:21 apos um mes. Na verdade, isso implica que ele esta emprestando Rs1000 agora ao vendedor de dolares por um mes e ganha um interesse de Rs50 (ele recebe Rs1050 apos um mes. Esta e uma transacao tipica de recompra ou recompra (recompra) tao comum no banco convencional .10 3. A questao da liberdade de Gharar Gharar, ao contrario de riba, nao tem uma definicao de consenso. Em termos gerais, ela conhece risco e incerteza. E util ver o gharar como um continuo de risco e incerteza em que o ponto extremo de O risco zero e o unico ponto bem definido. Alem desse ponto, gharar se torna uma variavel e o gharar envolvido em um contrato de vida real ficaria em algum lugar nesse continuo. Alem de um ponto nesse continuo, risco e incerteza ou gharar se tornam inaceitaveis11 Os juristas tentaram identificar tais situacoes envolvendo o gharar proibido. Um fator importante que contribui para gharar e a informacao inadequada (jahl) que aumenta a incerteza. Isto e, quando os termos de troca, como pric E, objetos de troca, tempo de liquidacao etc. nao estao bem definidos. Gharar tambem e definido em termos de risco de liquidacao ou a incerteza em torno da entrega dos artigos trocados. Os estudiosos islamicos identificaram as condicoes que tornam um contrato incerto na medida em que e proibido. Cada parte do contrato deve ser clara quanto a quantidade, especificacao, preco, hora e local de entrega do contrato. Um contrato, digamos, para vender peixes no rio envolve incerteza sobre o assunto da troca, sobre a sua entrega e, portanto, nao islamicamente permitido. A necessidade de eliminar qualquer elemento de incerteza inerente a um contrato e sublinhada por varias tradicoes.12 Um resultado de excesso de gharar ou incerteza e que leva a possibilidade de especulacao de uma variedade que esta proibida. A especulacao na sua pior forma, e o jogo. O Alcorao Sagrado e as tradicoes do profeta sagrado proibem explicitamente ganhos feitos de jogos de azar que envolvem renda nao adquirida. O termo usado para jogos de azar e maisir, que literalmente significa obter algo com facilidade, obter lucro sem trabalhar para isso. Apart from pure games of chance, the holy prophet also forbade actions which generated unearned incomes without much productive efforts.13 Here it may be noted that the term speculation has different connotations. It always involves an attempt to predict the future outcome of an event. But the process may or may not be backed by collection, analysis and interpretation of relevant information. The former case is very much in conformity with Islamic rationality. An Islamic economic unit is required to assume risk after making a proper assessment of risk with the help of information. All business decisions involve speculation in this sense. It is only in the absence of information or under conditions of excessive gharar or uncertainty that speculation is akin to a game of chance and is reprehensible. 3.2 Gharar amp Speculation with of Futures amp Forwards Considering the case of the basic exchange contracts highlighted in section 1, it may be noted that the third type of contract where settlement by both the parties is deferred to a future date is forbidden, according to a large majority of jurists on grounds of excessive gharar. Futuros e antecipados em moedas sao exemplos desses contratos nos termos dos quais duas partes se tornam obrigadas a trocar moedas de dois paises diferentes a uma taxa conhecida no final de um periodo de tempo conhecido. Por exemplo, individuos A e B comprometem-se a trocar dolares americanos e Rupias indianas a taxa de 1: 22 apos um mes. Se o montante envolvido for 50 e A seja o comprador de dolares, entao, as obrigacoes de A e B sao fazer pagamentos de Rs1100 e 50, respectivamente, no final de um mes. The contract is settled when both the parties honour their obligations on the future date. Tradicionalmente, uma esmagadora maioria dos estudiosos da Sharia desaprovaram esses contratos por varios motivos. A proibicao aplica-se a todos os contratos em que as obrigacoes de ambas as partes sejam diferidas para uma data futura, incluindo contratos envolvendo troca de moedas. An important objection is that such a contract involves sale of a non-existent object or of an object not in the possession of the seller. This objection is based on several traditions of the holy prophet.14 There is difference of opinion on whether the prohibition in the said traditions apply to foodstuffs, or perishable commodities or to all objects of sale. There is, however, a general agreement on the view that the efficient cause (illa) of the prohibition of sale of an object which the seller does not own or of sale prior to taking possession is gharar, or the possible failure to deliver the goods purchased. Is this efficient cause (illa) present in an exchange involving future contracts in currencies of different countries. In a market with full and free convertibility or no constraints on the supply of currencies, the probability of failure to deliver the same on the maturity date should be no cause for concern. Further, the standardized nature of futures contracts and transparent operating procedures on the organized futures markets15 is believed to minimize this probability. Some recent scholars have opined in the light of the above that futures, in general, should be permissible. According to them, the efficient cause (illa), that is, the probability of failure to deliver was quite relevant in a simple, primitive and unorganized market. It is no longer relevant in the organized futures markets of today16. Such contention, however, continues to be rejected by the majority of scholars. They underscore the fact that futures contracts almost never involve delivery by both parties. On the contrary, parties to the contract reverse the transaction and the contract is settled in price difference only. For example, in the above example, if the currency exchange rate changes to 1: 23 on the maturity date, the reverse transaction for individual A would mean selling 50 at the rate of 1:23 to individual B. This would imply A making a gain of Rs50 (the difference between Rs1150 and Rs1100). This is exactly what B would lose. It may so happen that the exchange rate would change to 1:21 in which case A would lose Rs50 which is what B would gain. This obviously is a zero-sum game in which the gain of one party is exactly equal to the loss of the other. This possibility of gains or losses (which theoretically can touch infinity) encourages economic units to speculate on the future direction of exchange rates. Since exchange rates fluctuate randomly, gains and losses are random too and the game is reduced to a game of chance. There is a vast body of literature on the forecastability of exchange rates and a large majority of empirical studies have provided supporting evidence on the futility of any attempt to make short-run predictions. Exchange rates are volatile and remain unpredictable at least for the large majority of market participants. Needless to say, any attempt to speculate in the hope of the theoretically infinite gains is, in all likelihood, a game of chance for such participants. While the gains, if they materialize, are in the nature of maisir or unearned gains, the possibility of equally massive losses do indicate a possibility of default by the loser and hence, gharar. 3.3. Risk Management in Volatile Markets Hedging or risk reduction adds to planning and managerial efficiency. A justificativa economica dos futuros e dos adiantamentos e o termo de seu papel de dispositivo de hedge. In the context of currency markets which are characterized by volatile rates, such contracts are believed to enable the parties to transfer and eliminate risk arising out of such fluctuations. For example, modifying the earlier example, assume that individual A is an exporter from India to US who has already sold some commodities to B, the US importer and anticipates a cashflow of 50 (which at the current market rate of 1:22 mean Rs 1100 to him) after one month. There is a possibility that US dollar may depreciate against Indian rupee during these one month, in which case A would realize less amount of rupees for his 50 ( if the new rate is 1:21, A would realize only Rs1050 ). Hence, A may enter into a forward or future contract to sell 50 at the rate of 1:21.5 at the end of one month (and thereby, realize Rs1075) with any counterparty which, in all probability, would have diametrically opposite expectations regarding future direction of exchange rates. In this case, A is able to hedge his position and at the same time, forgoes the opportunity of making a gain if his expectations do not materialize and US dollar appreciates against Indian rupee (say, to 1:23 which implies that he would have realized Rs1150, and not Rs1075 which he would realize now.) While hedging tools always improve planning and hence, performance, it should be noted that the intention of the contracting party - whether to hedge or to speculate, can never be ascertained. It may be noted that hedging can also be accomplished with bai salam in currencies. As in the above example, exporter A anticipating a cash inflow of 50 after one month and expecting a depreciation of dollar may go for a salam sale of 50 (with his obligation to pay 50 deferred by one month.) Since he is expecting a dollar depreciation, he may agree to sell 50 at the rate of 1: 21.5. There would be an immediate cash inflow in Rs 1075 for him. The question may be, why should the counterparty pay him rupees now in lieu of a promise to be repaid in dollars after one month. As in the case of futures, the counterparty would do so for profit, if its expectations are diametrically opposite, that is, it expects dollar to appreciate. For example, if dollar appreciates to 1: 23 during the one month period, then it would receive Rs1150 for Rs 1075 it invested in the purchase of 50. Thus, while A is able to hedge its position, the counterparty is able to earn a profit on trading of currencies. The difference from the earlier scenario is that the counterparty would be more restrained in trading because of the investment required, and such trading is unlikely to take the shape of rampant speculation. 4. Summary amp Conclusion Currency markets of today are characterized by volatile exchange rates. This fact should be taken note of in any analysis of the three basic types of contracts in which the basis of distinction is the possibility of deferment of obligations to future. We have attempted an assessment of these forms of contracting in terms of the overwhelming need to eliminate any possibility of riba, minimize gharar, jahl and the possibility of speculation of a kind akin to games of chance. In a volatile market, the participants are exposed to currency risk and Islamic rationality requires that such risk should be minimized in the interest of efficiency if not reduced to zero. It is obvious that spot settlement of the obligations of both parties would completely prohibit riba, and gharar, and minimize the possibility of speculation. However, this would also imply the absence of any technique of risk management and may involve some practical problems for the participants. At the other extreme, if the obligations of both the parties are deferred to a future date, then such contracting, in all likelihood, would open up the possibility of infinite unearned gains and losses from what may be rightly termed for the majority of participants as games of chance. Of course, these would also enable the participants to manage risk through complete risk transfer to others and reduce risk to zero. It is this possibility of risk reduction to zero which may enable a participant to earn riba. Future is not a new form of contract. Rather the justification for proscribing it is new. If in a simple primitive economy, it was prevention of gharar relating to delivery of the exchanged article, in todays39 complex financial system and organized exchanges, it is prevention of speculation of kind which is unIslamic and which is possible under excessive gharar involved in forecasting highly volatile exchange rates. Such speculation is not just a possibility, but a reality. The precise motive of an economic unit entering into a future contract - speculation or hedging may not ascertainable ( regulators may monitor end use, but such regulation may not be very practical, nor effective in a free market). Empirical evidence at a macro level, however, indicates the former to be the dominant motive. The second type of contracting with deferment of obligations of one of the parties to a future date falls between the two extremes. While Sharia scholars have divergent views about its permissibility, our analysis reveals that there is no possibility of earning riba with this kind of contracting. The requirement of spot settlement of obligations of atleast one party imposes a natural curb on speculation, though the room for speculation is greater than under the first form of contracting. The requirement amounts to imposition of a hundred percent margin which, in all probability, would drive away the uninformed speculator from the market. This should force the speculator to be a little more sure of his expectations by being more informed. When speculation is based on information it is not only permissible, but desirable too. Bai salam would also enable the participants to manage risk. At the same time, the requirement of settlement from one end would dampen the tendency of many participants to seek a complete transfer of perceived risk and encourage them to make a realistic assessment of the actual risk. Notes amp References 1. These diverse views are reflected in the papers presented at the Fourth Fiqh Seminar organized by the Islamic Fiqh Academy, India in 1991 which were subsequently published in Majalla Fiqh Islami, part 4 by the Academy. The discussion on riba prohibition draws on these views. 2. Nabil Saleh, Unlawful gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Graham and Trotman, London, 1992, p.16 3. Ibn Qudama, al-Mughni, vol.4, pp.5-9 4. Shams al Din al Sarakhsi, al-Mabsut, vol 14, pp 24-25 5. Paper presented by Abdul Azim Islahi at the Fourth Fiqh Seminar organized by Islamic Fiqh Academy, India in 1991. 6. Paper by Dr M N Siddiqui highlighting the issue was circulated among all leading Fiqh scholars by the Islamic Fiqh Academy, India for their views and was the main theme of deliberations during the session on Currency Exchange at the Fourth Fiqh Seminar held in 1991. 7. It is contended by some that the above example may be modified to show the possibility of riba with spot settlement too. quotIn a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, if an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation also on a spot basis), then it amounts to the seller of dollars exchanging 50 with 55 on a spot basis (Since, he can obtain Rs 1100 now, exchange them for 55 at spot rate of 1:20)quot Thus, spot settlement can also be a clear source of riba. Does this imply that spot settlement should be proscribed too. The fallacy in the above and earlier examples is that there is no single contract but multiple contracts of exchange occurring at different points in time (true even in the above case). Riba can be earned only when the spot rate of 1:20 is fixed during the time interval between the transactions. This assumption is, needless to say, unrealistic and if imposed artificially, perhaps unIslamic. 8. Islam envisages a free market where prices are determined by forces of demand and supply. There should be no interference in the price formation process even by the regulators. While price control and fixation is generally accepted as unIslamic, some scholars, such as, Ibn Taimiya do admit of its permissibility. However, such permissibility is subject to the condition that price fixation is intended to combat cases of market anomalies caused by impairing the conditions of free competition. If market conditions are normal, forces of demand and supply should be allowed a free play in determination of prices. 9. Some Islamic scholars use the term forward to connote a salam sale. However, we use this term in the conventional sense where the obligations of both parties are deferred to a future date and hence, are similar to futures in this sense. The latter however, are standardized contracts and are traded on an organized Futures Exchange while the former are specific to the requirements of the buyer and seller. 10. This is known as bai al inah which is considered forbidden by almost all scholars with the exception of Imam Shafii. Followers of the same school, such as Al Nawawi do not consider it Islamically permissible. 11. It should be noted that modern finance theories also distinguish between conditions of risk and uncertainty and assert that rational decision making is possible only under conditions of risk and not under conditions of uncertainty. Conditions of risk refer to a situation where it is possible with the help of available data to estimate all possible outcomes and their corresponding probabilities, or develop the ex-ante probability distribution. Under conditions of uncertainty, no such exercise is possible. The definition of gharar, Real-life situations, of course, fall somewhere in the continuum of risk and uncertainty. 12. The following traditions underscore the need to avoid contracts involving uncertainty. Ibn Abbas reported that when Allah39s prophet (pbuh) came to Medina, they were paying one and two years advance for fruits, so he said: quotThose who pay in advance for any thing must do so for a specified weight and for a definite timequot. It is reported on the authority of Ibn Umar that the Messenger of Allah (pbuh) forbade the transaction called habal al-habala whereby a man bought a she-camel which was to be the off-spring of a she-camel and which was still in its mother39s womb. 13. According to a tradition reported by Abu Huraira, Allah39s Messenger (pbuh) forbade a transaction determined by throwing stones, and the type which involves some uncertainty. The form of gambling most popular to Arabs was gambling by casting lots by means of arrows, on the principle of lottery, for division of carcass of slaughtered animals. The carcass was divided into unequal parts and marked arrows were drawn from a bag. One received a large or small share depending on the mark on the arrow drawn. Obviously it was a pure game of chance. 14. The holy prophet is reported to have said quot Do not sell what is not with youquot Ibn Abbas reported that the prophet said: quotHe who buys foodstuff should not sell it until he has taken possession of it. quot Ibn Abbas said: quotI think it applies to all other things as wellquot. 15. The Futures Exchange performs an important function of providing a guarantee for delivery by all parties to the contract. It serves as the counterparty in the exchange for both, that is, as the buyer for the sale and as the seller for the purchase. 16. M Hashim Kamali quotIslamic Commercial Law: An Analysis of Futuresquot, The American Journal of Islamic Social Sciences, vol.13, no.2, 1996 Send Your Comments to: Dr Mohammed Obaidullah, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar 751 013, India Mail to: obeidximb. stpbh. soft Add this page to your favorite Social Bookmarking websites More.